Welkom bij de Amstelkerk

 • Kerkblad nr. 432 nu op de website

  Persoonlijk blog Jolien van Zelderen 8-9-2014
  Vanaf heden zou ik graag wat meer willen vertellen over mijn werkzaamheden in Ouderkerk. Gisteren was de startzondag.
  De kerkdienst was best spannend, aangezien Jos en ik nu samen zouden voorgaan lees meer...

  Toegevoegd op: 16-09
 • Bijbelwerkplaats 9 september 2014

  De Bijbelwerkplaats van dit seizoen zal gaan over het evangelie van Marcus aan de hand van deel 3 van het Doorns Evangelie, Marcusopnieuw (2014 Kok, Kampen).
  Omdat in de kerken vanaf advent het Marcus evangelie gelezen zal worden, bespreken we dit in dit seizoen in de Bijbelwerkplaats. We doen dat aan de hand van bovengenoemd boekje, dat voortkomt uit de kring van de theologen van Op Goed Gerucht Lees meer....

  Toegevoegd op: 02-09
 • Startzondag 7 september

  kerk2  

  Noteer vast in uw agenda !

  Startzondag op 7 september.

  Voor het programma klik op de flyer hiernaast.

  Toegevoegd op: 30-06
 • Het nieuwe kerkblad op de website

   

   

  Klik hier om het nieuwe kerkblad digitaal te lezen.

  Toegevoegd op: 25-08
 • Vlucht MH17

  Kerkorgel In stilte en gebed hebben wij slachtoffers en nabestaanden herdacht. Gedragen in God’s hand. ‘Dat het LICHT mag schijnen over al hun duister’. Uit lied 283: Want wij mensen op de aarde raken van het duister moe. Als uw hart ons niet bewaarde sliepen wij ten dode toe. Laat uw dauw van vrede dalen in de voren van de tijd. Vat ons samen in de stralen van uw goedertierenheid. Ochtenddienst 20-07-14

  Toegevoegd op: 20-07
 • Collecte diaconie juli en augustus Stichting Child

  Kerkorgel Van 6 juli tot en met 10 augustus wordt er voor de Stichting Child ingezameld. De kleine in de kerk van Blaricum ontstane Stichting Child streeft naar een beter levensperspectief voor, in hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling bedreigde, kinderen. Lees meer...

  Toegevoegd op: 25-06
 • Spaar postzegels en kaarten.

  Al jarenlang kunt u postzegels en briefkaarten voor Kerk in Actie sparen.
  In 2013 heeft dit landelijk maar liefst € 23.275,-- opgebracht.
  Tachtig procent van de opbrengst is voor het zendingswerk van Kerk in Actie, twintig procent gaat naar de Gereformeerde Zendingsbond.
  Dus reden genoeg om hier fanatiek mee door te gaan. Het is een kleine moeite om dit te sparen voor het goede doel, gezamenlijk komen we toch op een heel mooi bedrag. Lees meer...

  Toegevoegd op: 30-11
 • Kerken met stip

  Kerkorgel Een belangrijke maatschappelijke taak voor de kerk is een bijdrage te leveren aan het weer thuis brengen van gedetineerden in de samenleving.

  Een inspirerende avond over Kerken met Stip Lees meer…

  Toegevoegd op: 30-05
 • Nieuw Beleidsplan!

   

  Geloven

  Ontmoeten

  Delen

   

  Beleidsplan 2013-2018  

  Klik hier voor lezen of opslaan

  Toegevoegd op: 30-08
 • Nieuwe procedure toewijzing Diaconiehuizen .

  Kerkorgel Omdat er tot op heden geen officiële regeling was voor de wijze van toewijzing en er toch formele verplichtingen voortvloeien uit de verhuur door de Diaconie, is er nu een procedure opgesteld. In kerkblad nr. 416 hebt u kunnen lezen dat de Kerkenraad unaniem akkoord gegaan is met de door de Diaconie opgestelde procedure voor toewijzing van de Diaconiehuizen wanneer er op termijn een of meerdere vrij komen. Lees meer:

  Toegevoegd op: 31-07