Amstelkerk

40 dagentijd – zendingsdienst 4 maart – diner 17 maart

4 maart staat er een zendingsdienst ingepland, waarin ds W. Nijssen voor gaat. In deze dienst willen we ook collecteren voor de kinderen van de voedselbank, op een later moment vragen we nog uw bijdrage voor de zending.

17 maart om 18.00 uur is er in Amstelstroom het diner waarvan de opbrengst ook bestemd is voor de kinderen van de Voedselbank; u kunt zich nog opgeven!  Er is dan ook verloting, waarbij u prachtige prijzen kunt winnen (u kunt ook zelf prijzen aan leveren[1]). We hebben al een heerlijk en origineel menu samengesteld en zullen u zeker verrassen! Geef u snel op: jeannettevader@hotmail.com of per sms of whatsapp: 06 53 13 25 38. Kosten 20 euro, incl. één consumptie.

Met elkaar kunnen we er een mooie  40 dagenactie van maken, zodat veel kinderen uit gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank geholpen kunnen worden.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook overmaken op:
NL12RABO0351803998 t.n.v. Diaconie Amstelkerk, onder vermelding van 40 dagen project.
Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Namens de ZWO commissie en Basic,
Peter Roos en Jeannette Vader

[1] wilt u een prijs ter beschikking stellen voor het Rad van Fortuin? Meld dit dan aan bij Peter Roos (famproos@solcon.nl). Misschien heeft u nog iets moois in de kast staan, misschien wilt u iets bakken (dit kan op en aan nader te bepalen tijdstip in  overleg met de winnaar van de prijs), misschien bent u goed in klussen en wilt u een uur klussen aanbieden, of verstelwerk , of auto wassen, etc.