Amstelkerk

Alpha- cursus

apha cursusSpeciaal voor mensen die:


…meer willen weten over het christelijk geloof
…willen weten of er meer is tussen hemel en aarde
…nieuwe mensen willen ontmoeten
…kennis over het christelijk geloof willen opfrissen

Een eerdere deelnemer vertelt:
‘Ik heb er veel aan gehad. De Alpha-cursus brengt je bij de basis van het christelijk geloof: wat kan ik met de Bijbel, waarom is Christus aan het kruis gestorven, wat is bidden? Ik ging opnieuw nadenken over onderwerpen die tot dan toe voor mij vanzelfsprekend waren geweest.
Daarnaast vond ik het fantastisch om te horen over de ervaringen van anderen. Behalve de motivatie verschilden we veel in achtergrond, zoals leeftijd, geslacht, gelovig of juist niet. De oprechte emoties van anderen raakten me diep en lieten me zien dat het geloof in God niet eenvoudig is en mensen kan veranderen.’

Wanneer?
10 dinsdagavonden van 18.30 – 21.00 uur (eerst samen eten)
Periode: 17 januari – 28 maart 2017 (niet op 21/2)
Een weekend (vrijdagavond 17-zaterdag 18 februari)

Opmerking
De Alpha-cursus gaat door bij vijf of meer deelnemers.

Begeleiding
Inleidingen op het onderwerp door Jos de Heer en Eugène Brussee. Gespreksleiding onder leiding van Bernadette Stronkhorst en Diana Berendsen.

De eerste avond, 17 januari, geldt ook als een informatieavond
Waar?        Kerkstraat 20; Ouderkerk (naast de Amstelkerk)
Kosten      Geen (alleen voor het eten een vrijwillige bijdrage)
Info/opgave : Eugène Brussee (4961320  – e.brussee@rkamstelland.nl)