Amstelkerk

Bijbelwerkplaats

Bijbelwerkplaats

Heeft de bijbel mij nu eigenlijk nog wat te zeggen? Kan ik daar persoonlijk nog wat van leren wat mijn leven kan verrijken? Geeft de tekst antwoord op vragen die we nu hebben als we naar het journaal kijken of de mensen om ons heen zien?

Kan iemand mij helpen om de bijbel beter te kunnen begrijpen? Immers de bijbel is niet makkelijk zomaar te begrijpen, je moet wel iets van culturele en historische achtergronden weten. Daarom is er deze werkplaats om met elkaar, jongeren én ouderen, dit boeiende boek te gaan exploreren. Met de naam ‘werkplaats’ geven we de werkwijze en sfeer aan. Zoals in een workshop word je uitgedaagd zelf aan de slag te gaan met de gepresenteerde tekstgedeeltes.

Vooraf stellen we vast welk gedeelte we behandelen, zodat iedereen zich kan voorbereiden.

Het initiatief van dit project ligt bij de protestantse en de katholieke kerk van Ouderkerk. De avonden staan echter uitdrukkelijk open voor alle belangstellenden.

In oktober gaat de Bijbelwerkplaats weer van start. De Bijbelwerkplaats is een project van de Raad van Kerken te Ouderkerk. Iedereen die nieuwsgierig is naar de inhoud van de Bijbel of hierover meer wil weten, is van harte welkom.

Plaats: ‘Amstelstroom’, Kerkstraat 12, Ouderkerk aan de Amstel.
Tijd: 20:00 – 21:30

Leider:  Martin de Boer van de Amstelkerkgemeente

Omdat ik me momenteel bezighoud met een boek over het evangelie van Johannes, stel ik voor om bepaalde hoofdstukken uit dit boeiende evangelie onder de loep te nemen. We richten onze aandacht vooral op de hoofdstukken 5 en 7 – 11. Op de eerste bijeenkomst beginnen we gewoon bij hoofdstuk 5, vers 1 en gaan dan vers voor vers verder. U hoeft zich niet voor te bereiden of enige voorkennis te hebben. Kom vooral met uw vragen; we gaan gezamenlijk op zoek naar antwoorden.

De data van de bijeenkomsten in het voorjaar van 2019:
dinsdag, 12 februari (onderwerp: Johannes, hoofdstuk 8)
dinsdag, 12 maart (onderwerp: Johannes, hoofdstuk 9)

dinsdag, 9 april (onderwerp: Johannes, hoofdstuk 10)

Bij deze dus een uitnodiging om met mij en met andere belangstellenden mee te denken en mee te praten over wat er in het evangelie van Johannes staat en hoe we hiermee om kunnen gaan.

Martin de Boer