Amstelkerk

Bijbelwerkplaats

Bijbelwerkplaats

Heeft de bijbel mij nu eigenlijk nog wat te zeggen? Kan ik daar persoonlijk nog wat van leren wat mijn leven kan verrijken? Geeft de tekst antwoord op vragen die we nu hebben als we naar het journaal kijken of de mensen om ons heen zien?

Kan iemand mij helpen om de bijbel beter te kunnen begrijpen? Immers de bijbel is niet makkelijk zomaar te begrijpen, je moet wel iets van culturele en historische achtergronden weten. Daarom is er deze werkplaats om met elkaar, jongeren én ouderen, dit boeiende boek te gaan exploreren. Met de naam ‘werkplaats’ geven we de werkwijze en sfeer aan. Zoals in een workshop word je uitgedaagd zelf aan de slag te gaan met de gepresenteerde tekstgedeeltes.

De werkplaats is elke tweede dinsdag de maanden september tot april geopend van 20.00 uur tot 22.00 uur. Vooraf stellen we vast welk gedeelte we behandelen, zodat iedereen zich kan voorbereiden.

Het initiatief van dit project ligt bij de protestantse en de katholieke kerk van Ouderkerk. De avonden staan echter uitdrukkelijk open voor alle belangstellenden.

Openbaring van Johannes: visioenen voor alle tijden?

In september gaat de bijbelwerkplaats weer van start, We gaan ons bezighouden met het laatste boek van het Nieuwe Testament, meestal bekend onder rooms-katholieken als ‘de Apokalyps van Johannes’ (kortweg: de Apokalyps) en onder protestanten als ‘de Openbaring van Johannes’ (kortweg: Openbaring). Dit boek staat bekend om zijn kleurrijke beeldspraak en geheimzinnige taal, uitgedrukt in een aantal visioenen aan een zekere Johannes. Het is misschien wel van belang om erop te wijzen dat het boek met de volgende woorden begint: ‘Openbaring van Jezus Christus’. Dat wil zeggen: Jezus Christus is de inhoud van de openbaring aan Johannes. Hoe dat precies zit gaan we met elkaar uitzoeken, evenals de relevantie van dit boek voor gelovigen vandaag. De Bijbelwerkplaats vindt dit jaar plaats onder leiding van pastor Eugène Brussee van de St Urbanusparochie en oud-hoogleraar Nieuwe Testament Martin de Boer van de Amstelkerkgemeente (hij vervangt het komende seizoen dominee Jos de Heer die van de zomer de Amstelgemeente heeft verlaten).

20.00 – 20.20 Inleiding door een van de begeleiders
20.20 – 20.40 Eerste indruk en opmerkingen van de deelnemers
20.40 – 20.50 Pauze met koffie/thee
20.50 – 21.30 Gesprek over de Bijbeltekst

Een project van de Raad van Kerken te Ouderkerk. Tweede dinsdagavond van de maand,: 20.00-21.30 uur: Amstelstroom, Kerkstraat 12.

Data: in 2017: 12/9, 10/10, 14/11, 12/12; in 2018: 9-1, 13-2, 13-3.

Informatie:
Pastor Eugène Brussee, diaken
St. Urbanusparochie / RK Parochie Amstelland
Rondehoep Oost 31
1191 KC Ouderkerk aan de Amstel
Tel.: (020) 4961320
Email: e.brussee@rkamstelland.nl