Amstelkerk

Bijbelwerkplaats

Bijbelwerkplaats

Heeft de bijbel mij nu eigenlijk nog wat te zeggen? Kan ik daar persoonlijk nog wat van leren wat mijn leven kan verrijken? Geeft de tekst antwoord op vragen die we nu hebben als we naar het journaal kijken of de mensen om ons heen zien?

Kan iemand mij helpen om de bijbel beter te kunnen begrijpen? Immers de bijbel is niet makkelijk zomaar te begrijpen, je moet wel iets van culturele en historische achtergronden weten. Daarom is er deze werkplaats om met elkaar, jongeren én ouderen, dit boeiende boek te gaan exploreren. Met de naam ‘werkplaats’ geven we de werkwijze en sfeer aan. Zoals in een workshop word je uitgedaagd zelf aan de slag te gaan met de gepresenteerde tekstgedeeltes.

De werkplaats is elke tweede dinsdag de maanden september tot april geopend van 20.00 uur tot 22.00 uur. Vooraf stellen we vast welk gedeelte we behandelen, zodat iedereen zich kan voorbereiden.

Het initiatief van dit project ligt bij de protestantse en de katholieke kerk van Ouderkerk. De avonden staan echter uitdrukkelijk open voor alle belangstellenden.

PSALMEN IN BIJBELWERKPLAATS KOMEND SEIZOEN Vanaf 13 september

De Psalmen, het levenslied en de levensweg

De komende tijd zullen we ons bezighouden met de Psalmen, het eeuwenoude levens- en gebedsboek van Israël en de kerk. Het gehele leven, met al zijn ups en downs weerspiegelt zich in dit boek. We zullen op zoek gaan naar wat deze oude teksten ons hier en nu te zeggen hebben. Om mee te doen is er ook nu geen bijbelkennis vereist. We gaan ook geen theoretische bespiegelingen over de Psalmen geven, maar zoeken naar een combinatie van uitleg van de inleider (leren), een moment van stille meditatie van alle deelnemers (bidden), en een nagesprek waarin de ‘Lesefrüchte’ gedeeld worden met het oog op ‘wat neem je ervan mee’ (doen).

Mediteren met de psalmen, een bid- en werkplaats. Zo verbinden we bidden en werken en leren we mensen zelf met de psalmen te mediteren. Het zijn dan iets meer psalmvieringen, dan psalmbesprekingen. Dit lijkt ons recht te doen aan het spirituele en levensechte genre van de psalmen en de manier waarop de psalmen eeuwenlang in de monastieke traditie dienst hebben gedaan in de getijdengebeden van de kloosters en parochies en de persoonlijke spiritualiteit.

Praktisch gezien levert deze aanpak ongeveer het volgende tijdschema op:
20.00-20.05 Opening- toeleiding tot het karakter van de te behandelen psalm
20.05-20.15 Samen hardop lezen, in beurtspraak, van de psalm en noteren indrukken op het eerste gehoor.
20.10-20.40 Uitleg door inleider
20.40-21.00 Stille meditatie
Pauze met koffie/thee
21.00-21.30 Nagesprek en delen

Een project van de Raad van Kerken te Ouderkerk. Tweede dinsdagavond van de maand,: 20.00-21.30 uur: Pastorie Urbanus, Ronde Hoep Oost 31. Data: 14/2 en 14/3.

Ook dit jaar werken we hierin weer samen, Eugène Brussee en Jos de Heer.

Informatie:
ds Jos de Heer
020 4965767
jos.de.heer@hetnet.nl