Amstelkerk

Gesprekskring

Gesprekskring

IEDER MENS HEEEFT BEHOEFTE AAN LIEFDE; aan geliefd te zijn en lief te hebben.
Wie het spoor van de liefde zoekt,vindt in Soren Kierkegaards werk ‘Wat de liefde doet’ een rijkdom aan inspirerende en opbouwende gedachten.

Kierkegaard ziet liefhebben als een vermogen dat ieder mens bezit. Tegelijk is liefhebben een opdracht. In het eerste deel van het boek staat hij stil bij de oorsprong en het wezen van de liefde, maar dan wel met het oog op wat de liefde doet. In deel twee stelt hij allerlei eigenschappen van de liefde in het dagelijks leven aan de orde: liefde heeft verwachtingen, zoekt vertrouwen, heeft altijd weer hoop en zoekt in uitzichtloze situaties een begaanbare weg.

Kierkegaard prijst de weg van de liefde aan als een menselijke weg: “Wie kunst en wetenschap aanprijst, verdeelt de mensen in begaafden en niet-begaafden; wie de liefde aanprijst maakt allen gelijk.” De liefde komt in dit boek zo praktisch aan de orde dat lezen en herlezen een aanrader is voor elke liefhebber. Op de vraag wat liefde is, zal een antwoord dat voldoet niet te geven zijn. Op de vraag wat liefde doet, volgt werk voor een heel leven.

Vanuit dit onderscheid schreef de filosoof en theoloog Kierkegaard zijn boek. En ziet hij kans het genoemde onderscheid op te heffen; “Wat de liefde doet, dat is ze, en wat ze is , dat doet ze.”

Velen kennen Kierkegaard van zijn pseudonieme, veelal filosofische werken en zijn toespraken.
Dit nieuwe seizoen 2016 – 2017 gaan we de laatste 4 hoofdstukken en het besluit, van het tweede deel, lezen en bespreken.
Wat ‘ De Liefde Doet’ ISBN 97890557378 , werd vertaald door Lineke Buijs en Andries Visser.
Als we nog avonden over hebben gaan we een van zijn toespraken lezen en bespreken.
In onze groep heerst een veilige en vertrouwde sfeer, waarin ieder de kans krijgt en neemt om zich uit te spreken.
Met alle twijfels en onzekerheden, goede en slechte ervaringen die daarbij horen.

Data zijn: dinsdag 4 okt.,1 nov., 6 dec., 2017, 3 jan., 7 febr., 7 mrt. en 4 apr.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
Plaats: Amstelstroom Kerkstraat 12 Ouderkerk a.d. Amstel.

Wie geïnteresseerd is, kan ook nu nog instromen, alle hoofdstukken hebben een eigen onderdeel van wat liefdedaden betekenen in het leven  van alle dag.

Informatie:
Jan Koningen
06 81456592
kruitmolen@koningen.com