Amstelkerk

Gesprekskring

Gesprekskring

In het seizoen 2017-2018 willen we met elkaar het boek “Oefening in christendom” van Søren Kierkegaard (1813-1855) lezen. Die titel kan wat systematisch en cursus-achtig overkomen, maar dat is niet waar het in dit boek om gaat. Het is Kierkegaard nooit te doen om kennis-om-de-kennis of om het opsommen van christelijke waarheden.

Ook, juist, als het om de kern van geloven gaat, draait het bij Kierkegaard om zelfwording in de praktijk van het dagelijks leven. De ‘oefening’ uit de titel heeft alles te maken met de navolging van Christus en met de ergernis die dat oproept in onszelf. Het is een boek dat kritisch is op de vanzelfsprekendheid van christen-zijn in het Denemarken van de 19e eeuw. Op de zelfvoldane burgerlijkheid die daarbij hoorde. Maar uit het feit dat bv Karl Barth en Dietrich Bonhoeffer “Oefening in christendom” een belangrijk boek vonden en dat het in de 21e eeuw nog wereldwijd gelezen wordt, blijkt wel dat het hier over meer gaat dan over kritiek op de Deense Staatskerk van 2 eeuwen geleden. Kierkegaard heeft in al zijn boeken, en ook in dit geschrift thema’s te pakken die universeel zijn en vragen naar de kern van mens-zijn. Hij verwoordt op een unieke manier wat ‘geloven’ is of zou kunnen zijn, en spreekt daarbij zowel mensen aan die zich ‘gelovig’ noemen als mensen die zichzelf niet zo zouden beschrijven.

Kortom, “Oefening in christendom” is een boek dat gespreksstof oplevert voor iedereen die zichzelf vragen stelt over de zin van het leven en over wat ‘geloven’ en ‘christendom’ daarmee te maken hebben.

Thuis lezen we een hoofdstuk en onder leiding van Geert Jan Blanken gaan we daarover in gesprek. In dat gesprek wordt veel verhelderd en onderzoeken we wat het gelezene voor ons kan betekenen in ons dagelijkse leven.In onze groep (max 14 leden) heerst een veilige en vertrouwde sfeer, waarin iedereen de kans krijgt en mee,t om zich uit te spreken, met alle twijfels en onzekerheden, goede en slechte ervaringen de daarbij horen.

Wanneer : de dinsdagavonden van 20.00 – 22.00 uur, in Amstelstroom.
26 september, 7 en 28 november 2017.
9 januari, 6 februari, 6 maart en 3 april 2018.

Waar:         een zaal in Amstelstroom.

Opgave en informatie:
Corrie van Til
Tel: 020-4963937
email: kcvantil@hotmail.com