Amstelkerk

Ontmoetingsmorgen Amstelstroom

Ontmoetingsmorgen in Amstelstroom

Voor bewoners van de Drieburg maar ook voor andere ouderen die hiervoor belangstelling hebben, organiseert de Taakgroep Pastoraat maandelijks een ontmoetingsmorgen in Amstelstroom.

Iedere maand lezen wij een psalm met elkaar. Daarna praten wij er over wat dit psalm voor ons betekent. Het zijn boeiende gesprekken die zo ontstaan. De teksten van de Psalmen nodigen uit om met elkaar in gesprek te gaan. Dit doen we dan ook één keer per maand op donderdagmorgen om 10.00 uur in Amstelstroom. De gesprekken worden geleid door ds Benedikte Bos met een lid van de taakgroep pastoraat.

Als het u zinvol lijkt  om naar aanleiding van de Psalmen met anderen in gesprek te gaan dan bent u in 2019 van harte welkom op: 21/2, 21/3, 11/4, 16/5, 20/6, 18/7, 19/9, 17/10, 21/11 en 19/12.

Informatie:
Teun de Haan
020 4964523 / 06 53405671
teun.de.haan@kpnmail.nl