Amstelkerk

Ontmoetingsmorgen Drieburg

Ontmoetingsmorgen in Amstelstroom

Voor bewoners van de Drieburg maar ook voor andere ouderen die hiervoor belangstelling hebben, organiseert de Taakgroep Pastoraat maandelijks een ontmoetingsmorgen in Amstelstroom.

Iedere maand lezen wij een psalm met elkaar. Daarna praten wij er over wat dit psalm voor ons betekent. Het zijn boeiende gesprekken die zo ontstaan. De gesprekken staan steeds onder leiding van André van der Stoel en een ouderling uit de Taakgroep Pastoraat.

De teksten van de Psalmen nodigen uit om met elkaar in gesprek te gaan. Dit doen we dan ook één keer per maand op donderdagmorgen om 10.00 uur in Amstelstroom. De gesprekken worden geleid door André van der Stoel met een lid van de taakgroep pastoraat.

Als het u zinvol lijkt  om naar aanleiding van de Psalmen met anderen in gesprek te gaan dan bent u in 2017 van harte welkom op: 16/3, 20/4, 18/5, 15/6, 20/7, 17/8, 21/9, 19/10, 16/11 en 21/12.

Informatie:
Teun de Haan
020 4964523 / 06 53405671
teun.de.haan@kpnmail.nl