Amstelkerk

Volwassencatechese

Volwassencatechese

Er zijn verschillende bijeenkomsten om je in je geloof te verdiepen.

Bijbelwerkplaats

*Een blijvende en doorlopende activiteit is de bijbelwerkplaats.

Informatie:
Pastor Eugène Brussee, diaken
St. Urbanusparochie / RK Parochie Amstelland
Rondehoep Oost 31
1191 KC Ouderkerk aan de Amstel
020 4961320
e.brussee@rkamstelland.nl

Theologische vorming voor Gemeente leden

Cursussen 2016/2017
Reeds vele jaren organiseert de PKN cursussen Theologische Vorming Gemeenteleden, een driejarige opleiding voor iedereen die meer wil weten over de Bijbel en wat daar in staat over God en het geloof.

Aan de orde komen: Oude en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, geloofsleer, ethiek, filosofie en verschillende andere vakken. De lessen worden gegeven door universitair docenten en predikanten. De cursus staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor theologie. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden wat betreft vooropleiding of lidmaatschap van een kerkgenootschap.

De cursus die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) duurt drie jaar. Per jaar worden er op de dinsdagochtend gedurende 30 weken van september tot april bijeenkomsten belegd in Amsterdam. De kosten bedragen € 235,- (gespreide betaling is mogelijk). Het is ook mogelijk niet de gehele cursus maar een aantal vakken te volgen.
Voor meer informatie zie ook  www.tvg-amsterdam.nl of via de secretaris Elly Scherpenisse. Op verzoek kan een uitgebreide studiegids worden toegezonden.

Naast de basiscursus biedt de TVG-Amsterdam ook een aanvullende cursus, het Studium Generale. De vier blokken vinden doorgaans op woensdagochtend plaats. De onderwerpen zijn komend seizoen: ‘De Bijbel anders gelezen’ [als enige uitzondering vindt deze op donderdag plaats], ‘De Bijbel door de ogen van Chagall’, ‘Luther, zijn invloed en belang’, en ‘Hun God de mijne?’.

bootjeVoor nadere informatie, kosten en opgave: via de website www.tvg-amsterdam.nl, of via de secretaris Elly Scherpenisse-Werkman, tel.023-5657265, e-mail: elly@scherpenisse.info
Ook mag u mij zelf benaderen voor informatie. Telefoon: 020-4722540  E-mail: berendsenvangelderen@hetnet.nl

Diana Berendsen