Amstelkerk

Zanguurtje Theresia

Oecumenisch zanguurtje

Al weer vele jaren wordt het Zanguurtje gehouden in Woonzorgcentrum Theresia. Het is een activiteit van de Raad van Kerken, ondersteund door onze taakgroep Pastoraat.

Op de eerste woensdagochtend van de maand worden kerkelijke liederen gezongen met en voor de bewoners. De liederen worden ingeleid door de voorgangers van beide kerken, en de zang wordt ondersteund door de piano en enkele zangers van de beide cantorijen. Ook zijn vrijwilligers actief in het ophalen van de bewoners en het verrichten van diverse hand- en spandiensten.

Met de verhuizing naar het nieuwe zorggebouw van Theresia, en vertrek van een deel van de bewoners naar andere verzorgingshuizen, was het voor ons de vraag of het Zanguurtje voortgezet zou kunnen worden.  In het nieuwe Theresia is alleen nog plaats voor bewoners met een dementie: zou het hen genoeg aanspreken om te blijven komen? Zou er een geschikte ruimte zijn, nu de bewoners in wooneenheden leven en er niet meer een grotere gemeenschappelijke ruimte is?

Met het hoofd Zorg Ankie de Groot is overleg gevoerd. Het was duidelijk dat zij deze activiteit van harte ondersteunt en zij heeft goed met ons mee gedacht over het Zanguurtje in het nieuwe Theresia.

En dat lijkt te lukken! Begin mei hebben we ‘proefgedraaid’ en dat is goed verlopen.

Het Zanguurtje vindt nu plaats in de huiskamer van één van de woningen, waar ook een piano staat (van een bewoner). Bewoners van de andere woningen werden opgehaald door de vrijwilligers, en er was plaats genoeg voor iedereen. Anneke Buitenbos deed de inleidingen, ondergetekende speelde weer met plezier op de piano, en koorleden ondersteunden het geheel. De bewoners genoten er van, sommigen zongen mee, anderen luisterden vooral aandachtig.

Het is bijzonder en ontroerend om te zien dat mensen, ook al zijn zij gevorderd dement, nog steeds kunnen genieten van de muziek en heel rustig drie kwartier kunnen luisteren en soms meezingen met de vertrouwde liederen.

Wij zijn van plan dit een aantal keren zo te doen en dan met elkaar te evalueren of het voortgezet kan worden in deze vorm.

Als u een keer wilt komen kijken, of als u wilt helpen als vrijwilliger of zanger, neemt u dan gerust contact met mij op.
En wist u dat levende muziek (en dan vooral als je zelf ook meedoet) de voortgang van dementie vertraagt, en onrust en gedragsproblemen bij mensen met dementie vermindert?

Namens de taakgroep Pastoraat en de organisatie van het Zanguurtje,

Informatie:
Caroline Sonnenberg
06-58894592
cm.sonnenberg@planet.nl