Amstelkerk

Bevestigingsdienst ds. Benedikte Bos

Zondag 16 september wordt onze nieuwe predikant, Benedikte Bos bevestigd. Ik denk dat we zeer dankbaar mogen zijn dat Benedikte onze voorganger en herder wil worden. Deze uitnodiging geldt natuurlijk voor ons allemaal. Ook u bent van harte uitgenodigd, ook al heeft u niet persoonlijk een uitnodiging gehad. Op deze manier kunnen we Benedikte een warm welkom heten. Zoals u ziet is de dienst om twee uur ’s-middags. De ochtenddienst van tien uur zal komen te vervallen. Hiertoe hebben we besloten omdat de twee diensten wel heel erg kort op elkaar volgen.
Klik hier voor de uitnodiging

Graag tot 16 september.

Teun de Haan
Scriba.