Amstelkerk

Cantatedienst zondagochtend 3 december 10.00 uur

Advent met Luther
In de cantatedienst op de eerste adventszondag vieren wij Advent met Luther. Op vele plaatsen en manieren wordt herdacht dat 500 jaar geleden Maarten Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. In onze cantatedienst laten we ons leiden en inspireren door de liturgie en kerkmuziek van Luther.

Als zingende gemeente plukken wij nog steeds de vruchten van het werk van de ‘Wittenbergse nachtegaal’ Martin Luther. Uit de rijke traditie van het gregoriaans en de latijnse hymnen heeft hij veel liederen vertaald en melodisch aangepast om ze zingbaar te maken voor de gemeente, ‘Arranged by Luther’ dus.

Een prachtig voorbeeld daarvan is het lied ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ hèt Lutherlied voor de eerste advent. De Latijnse hymne ‘Veni, redemptor gentium’ werd herschreven in de landstaal en de melodie werd een beetje aangepast zodat de hele gemeente het kon begrijpen en zingen. Wij kennen het lied als ‘Kom tot ons, de wereld wacht’.

Uiteraard zingen we dit lied in de cantatedienst. Speciaal voor deze dienst feestelijk aangepast in wisselzang voor koor, gemeente en orkest (‘arranged by EJ’), het koor zingt enkele verzen in toonzettingen van G.Ph. Telemann en J. Crüger met de oorspronkelijke Duitse tekst en de gemeente zingt de andere verzen in het huidige Nederlands. Om zo te onderstrepen dat we mogen putten uit een rijke traditie en dat we dat eigentijds vorm mogen geven.
Verder klinken in de dienst onder meer ‘Freue dich, du Tochter Zion’ van A. Hammerschmidt en ‘Mache dich auf, werde Licht’ van W. Briegel.

En uiteraard zingen we als gemeente prachtige adventsliederen.

Om deze cantatediensten mede mogelijk te maken is er een deurcollecte bij de uitgang van de dienst, desgewenst kunt u een bijdrage over maken op bankrek.nr. NL81RABO 0351803629 t.n.v. Prot. Gemeente Ouderkerk a/d Amstel, o.v.v. cantatediensten.

Voorganger ds. Anneke Buitenbos.
M.m.v. Mirjam Vos, Madelien Verheij (viool),
Mieke van Loon (cello), Peter van de Kamp (orgel)
Chorus ad Hoc o.l.v. Eric Jan Joosse

Van harte welkom!