Amstelkerk

Collectedoel

Vanaf 2014 hebben we een nieuw giftenbeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen met name de collectes in de zomermaanden zijn. Verder kiezen we voor vier soorten doelen over het jaar: kansarmen in Nederland, medisch werk, kinderen, en armoedebestrijding werelddwijd. Daarbinnen kiezen we dan steeds een doel.

Als u om een of andere reden geen gelegenheid hebt om uw bijdrage in de collectezak te doen, kunt u een bedrag overmaken op rekening: NL12RABO0351803998 t.n.v. Diaconie Amstelkerk. Overweegt u aan het eind van het jaar s.v.p. ook eens een grotere gift. Door uw giften kan de diaconie veel goeds doen. Indien gewenst kunt u een speciale bestemming vermelden. Als u het opgeeft aan de belasting, betaalt die een flink percentage mee!

Diaconale collecten van 5 mei en 12 t/m 26 mei

Op 5 mei is er een Kerk met Stip dienst. Tijdens deze dienst wordt er gecollecteerd voor het Gevangenis Pastoraat. In het verlengde hiervan zal er van 12 t/m 26 mei gecollecteerd worden voor Gevangenenzorg Nederland.

Gevangenenzorg Nederland gelooft in verbinden, helpen & betrekken. Vanuit onze christelijke kernwaarde ‘barmhartige gerechtigheid’ geloven wij in herstel en willen wij gevangenen en hun familieleden begeleiden naar een hoopvolle toekomst zonder criminaliteit.

Dit doen wij door ondersteuning en begeleiding, ook na verblijf in de gevangenis. Vrijwilligers bieden een luisterend oor en denken mee over het maken van een nieuwe start, door te helpen bij onder meer het vinden van huisvesting, werk en ontwikkeling van een sociaal netwerk.

De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Wij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming. Wij verheugen ons erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst, waarin de kans op recidive minimaal is.

In zowel de zorg als de fondsenwerving mag zichtbaar zijn dat we ons geïnspireerd weten door christelijke beginselen als naastenliefde, rentmeesterschap, vergeving, verzoening en geloof in vernieuwing en herstel.

De diaconie beveelt u deze collecte van harte aan.