Amstelkerk

Collectedoel

Vanaf 2014 hebben we een nieuw giftenbeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen met name de collectes in de zomermaanden zijn. Verder kiezen we voor vier soorten doelen over het jaar: kansarmen in Nederland, medisch werk, kinderen, en armoedebestrijding werelddwijd. Daarbinnen kiezen we dan steeds een doel.

Als u om een of andere reden geen gelegenheid hebt om uw bijdrage in de collectezak te doen, kunt u een bedrag overmaken op rekening: NL12RABO0351803998 t.n.v. Diaconie Amstelkerk. Overweegt u aan het eind van het jaar s.v.p. ook eens een grotere gift. Door uw giften kan de diaconie veel goeds doen. Indien gewenst kunt u een speciale bestemming vermelden. Als u het opgeeft aan de belasting, betaalt die een flink percentage mee!

De Diaconale collecten voor de maand september ( 3 sept. t/m 1 okt., behalve 24 september) is voor de Stichting VPSG. Deze stichting is een oecumenische stichting die begeleiding en voorlichting geeft op het terrein van seksueel geweld, godsdienst en zingeving. Voor wie is de hulp? Ieder die hulp kan gebruiken bij de verwerking van seksueel geweld is welkom bij deze stichting. De VPSG biedt begeleiding aan vrouwen en mannen die te maken hebben gehad met incest of seksueel geweld. Ook aan hun naasten (partners, familieleden) bieden zij een luisterend oor.

Op 8 oktober is de Diaconale collecte voor de ZWO-Werelddiaconaat.

Op 15 oktober is in het kader van Kerk in Actie, Zaaigoed en bijenkorf voor Zuid-Sudanese vrouwen. In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder voortdurende geweld, discriminatie en armoede. In veel uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten. In samenwerking met partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) wil Kerk in Actie het komend jaar 100 vrouwen trainen in het houden van bijen en in het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De honing levert deze kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. De ambitie is om de armoede van deze vrouwen met 80% terug te dringen.

De collecten op 22 en 29 oktober zijn voor het werk van de Diaconie zelf zodat wij ook in onze eigen gemeente en directe omgeving het diaconale werk kunnen doen..