Amstelkerk

Collectedoel

Vanaf 2014 hebben we een nieuw giftenbeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen met name de collectes in de zomermaanden zijn. Verder kiezen we voor vier soorten doelen over het jaar: kansarmen in Nederland, medisch werk, kinderen, en armoedebestrijding werelddwijd. Daarbinnen kiezen we dan steeds een doel.

Als u om een of andere reden geen gelegenheid hebt om uw bijdrage in de collectezak te doen, kunt u een bedrag overmaken op rekening: NL12RABO0351803998 t.n.v. Diaconie Amstelkerk. Overweegt u aan het eind van het jaar s.v.p. ook eens een grotere gift. Door uw giften kan de diaconie veel goeds doen. Indien gewenst kunt u een speciale bestemming vermelden. Als u het opgeeft aan de belasting, betaalt die een flink percentage mee!

Collecten van 7 mei t/m 4 juni voor het Ziekenhuispastoraat AMC / VU
Het afgelopen halfjaar heeft de Diaconie voornamelijk gecollecteerd voor doelen die ver weg zijn zoals: Nepal, Zuid-Afrika en onlangs voor Tulip Garden (India). In de periode van 7 mei t/m 4 juni is een collectedoel dichtbij gekozen namelijk het Ziekenhuispastoraat in het AMC en het VU.

Wie in het lichaam prikt, prikt ook in de ziel, met gevolgen voor heel de mens. Met speciaal oog voor de lagen van de ziel, proberen de geestelijk verzorgers samen met patiënten, en hun familie, te zoeken naar een begaanbare weg tussen levenscrises en levenskunst.

Met het bieden van een luisterend oor, troost en bemoediging in gesprekken, het houden van kerkdiensten en rituelen op maat zoals doop, ziekenzalving en herdenking(en) wordt bijgedragen aan het welzijn van patiënten. Al deze ontmoetingen helpen patiënten met vragen over leven en dood, over geloof en lijden, over ziekte en gezondheid en de speurtocht naar zingevende bronnen.  Alle patiënten mogen een beroep doen op een geestelijk verzorger. Dat geldt ook voor hun naasten.

Ook dit werk kost geld. Het eindresultaat van dit collecteblok wordt 50/50 verdeeld tussen de twee ziekenhuizen. U mag als u dat wilt een bijdrage doen in de collectezak of overmaken naar de Diaconie onder vermelding “AMC-VU”, rekeningnummer NL12 RABO 0351 8039 98.