Amstelkerk

Collectedoel

Vanaf 2014 hebben we een nieuw giftenbeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen met name de collectes in de zomermaanden zijn. Verder kiezen we voor vier soorten doelen over het jaar: kansarmen in Nederland, medisch werk, kinderen, en armoedebestrijding werelddwijd. Daarbinnen kiezen we dan steeds een doel.

Het diaconale doel van de maand februari – Rwanda
In de hele maand februari is de diaconale collecte bestemd voor het Werelddiaconaat. De eerste dienst op 2 februari is een ZWO dienst waarin onze eigen predikant Benedikte Bos voorgaat. In deze dienst zal ook het Heilig Avondmaal gevierd worden.

Omdat de diaconie ervoor gekozen heeft om in de maand februari te collecteren voor een specifiek doel, hebben we als ZWO-commissie besloten om daarbij aan te sluiten en niet het landelijke collecterooster voor deze zondag te volgen.

En voor de maand februari hebben we gekozen voor een doel die uit de gemeente naar voren kwam;

Rwanda.
Specifiek is er een doel van Kerk in actie dat Fryslân Foar Rwanda heet. Een aantal kerken in Friesland hebben 3 projecten in Rwanda geadopteerd, maar andere kerken uit het hele land helpen mee, zo ook wij in de maand februari.

Rwanda:
25 jaar geleden werden er in dit land bijna een miljoen mensen afgeslacht. Gedood omdat ze tot de verkeerde “stam” behoorden. Het is niet te bevatten wat er 25 jaar geleden is gebeurd.
Het leven gaat door maar het vertrouwen in elkaar moet nog verder groeien.
Kerk in actie steunt Rwanda met 3 projecten gedurende een aantal jaar dit om het meer structuur te bieden.

De projecten zijn :

*Mwana Ukundwa ( geliefd kind)
Is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen.
Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar totaal er zo’n 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.

Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de oprichting in 1995 waren kinderen vooral wees door de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Mwana Ukundwa besteedt daarom veel aandacht aan aidsvoorlichting. De medewerkers geven voorlichting over hiv/aids aan de leraren en leerlingen van de vijf betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten. De organisatie heeft boekjes uitgebracht over huiselijk- en seksueel geweld. Ook organiseert men seminars over allerlei thema’s.

*landbouwproject
Via een landbouwproject en een trainingscentrum voor kleine boeren willen de zusters uit de gemeenschap de duurzame landbouw en voedselzekerheid in de regio Rubengera in Rwanda versterken en verbeteren.

De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda, Abaje Ba Kristo, is in 1984 opgericht door de zendingsdiaconessen te Amerongen (Nederland) en telt ongeveer 50 zusters. De gemeenschap wil in eigen omgeving en voor de kerken in Rwanda een voorbeeld zijn van christelijke levenswandel. De diaconessen geven op verschillende manieren vorm aan hun getuigende aanwezigheid. De zusters werken in diverse hoedanigheden (als lerares, voorlichtster, verpleegster, kerkelijk werkster) in de dorpsgemeenschappen om hen heen.

Vanuit Kerk in Actie zien wij het belang van dit project voor de regio, en tevens een belangrijke nevendoelstelling in de verzelfstandiging van de gemeenschap wat betreft projectbeheer, monitoring en zelfvoorziening op het gebied van voeding. Ook de economische positie van de veelal zeer arme boeren wordt door het project verbeterd, zodat zij bijvoorbeeld geld hebben om voor het onderwijs van hun kinderen te betalen.

*Jongeren in de kerk
Hoe betrek je jongeren bij de kerk? Deze vraag speelt niet alleen in Nederland, maar net zo goed in Rwanda. Toen de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR) merkte dat er steeds minder jongeren naar de kerk kwamen, besloten ze in actie te komen. In iedere kerk zijn nu zondagsscholen en jongeren-comité’s. Jongeren leiden hun eigen activiteiten en hebben ook meer stem in de kerk.

Activiteiten voor en door jongeren.
Mede dankzij uw steun kan de EPR allerlei activiteiten voor en door jongeren organiseren: bijbelclubs, muziekgroepen, koren, sportevenementen en jongerendagen. Iedere maand organiseren de jongeren zelf themadiensten, waar ze optreden met een eigen band of koor.

Meer werkgelegenheid in het eigen dorp.
Ook begeleidt de kerk jongeren bij de uitdagingen van hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld. Veel Rwandese jongeren verlaten hun kerk wanneer zij naar de hoofdstad verhuizen voor school of werk. De EPR steunt jongeren nu om een beroepsopleiding in hun eigen omgeving te volgen en leert hen hoe ze een eigen bedrijfje kunnen opzetten.

Willy Vlug- Wagenaar heeft in oktober 2019 met Kerk in Actie deze 3 projecten bezocht, en heeft met eigen ogen gezien hoe hard dit land werkt aan de wederopbouw. Een hele indrukwekkende reis, die veel indruk achter gelaten heeft.
Willy komt dan ook graag hierover vertellen in de dienst van 9 februari 2020!

Overweegt u aan het eind van het jaar s.v.p. ook eens een grotere gift. Door uw giften kan de diaconie veel goeds doen. Indien gewenst kunt u een speciale bestemming vermelden. Als u het opgeeft aan de belasting, betaalt die een flink percentage mee!