Amstelkerk

Collectedoel

Vanaf 2014 hebben we een nieuw giftenbeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen met name de collectes in de zomermaanden zijn. Verder kiezen we voor vier soorten doelen over het jaar: kansarmen in Nederland, medisch werk, kinderen, en armoedebestrijding werelddwijd. Daarbinnen kiezen we dan steeds een doel.

Als u om een of andere reden geen gelegenheid hebt om uw bijdrage in de collectezak te doen, kunt u een bedrag overmaken op rekening: NL12RABO0351803998 t.n.v. Diaconie Amstelkerk. Overweegt u aan het eind van het jaar s.v.p. ook eens een grotere gift. Door uw giften kan de diaconie veel goeds doen. Indien gewenst kunt u een speciale bestemming vermelden. Als u het opgeeft aan de belasting, betaalt die een flink percentage mee!

Van zondag 27 januari tot en met zondag 24 februari zal de diaconale collecte bestemd zijn voor Mercy Ships: Varende ziekenhuizen
Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. En elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen we die droom in vervulling.

Op dit moment hebben we één groot ziekenhuisschip in de vaart – de Africa Mercy. Het grootste particuliere varend ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden te helpen.

Het gebruik van een schip is een relatief goedkope manier om het grootste deel van de wereldbevolking met ontwikkelingshulp te bereiken. Een ziekenhuisschip biedt een beschermde en schone omgeving om de kans op infecties minimaal te houden. De Africa Mercy is ook niet afhankelijk van externe factoren in een land. Er is schoon drinkwater en er zijn sanitaire voorzieningen. Bij plotseling onrust, bijvoorbeeld een burgeroorlog, kan het schip wegvaren om de veiligheid van onze vrijwilligers te waarborgen.

Het werk van Mercy Ships bestaat uit twee delen: medische projecten en training & voorlichting.

Medische projecten
De medische operaties van Mercy Ships pakken de meest voorkomende aandoeningen in Afrika aan. Zo helpen we kinderen en volwassenen die te kampen hebben aandoeningen als gespleten lippen, tumoren, oogkwalen en ernstig vergroeide benen (bij kinderen). In een kliniek aan land wordt tandheelkundige hulp gegeven.

Training en voorlichting
Door trainingen en medisch onderwijs dragen we bij aan de verbetering van de gezondheidszorg in een land. Zo kan de gezondheidszorg in een land blijven verbeteren nadat de Africa Mercy vertrokken is.

Mercy Ships, omdat ieder leven kostbaar is.

De diaconie beveelt deze collecte dan ook weer van harte bij u aan!
Mocht u liever willen overmaken;
NL12RABO 0351803998 tnv diaconie Amstelkerk ovv Mercy Ships

https://www.mercyships.nl/