Amstelkerk

Collectedoel

Vanaf 2014 hebben we een nieuw giftenbeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen met name de collectes in de zomermaanden zijn. Verder kiezen we voor vier soorten doelen over het jaar: kansarmen in Nederland, medisch werk, kinderen, en armoedebestrijding werelddwijd. Daarbinnen kiezen we dan steeds een doel.

Het collectedoel in de maand december

In de maand december zal er tijdens de adventszondagen gecollecteerd worden voor het Wereldhuis in Amsterdam.

Het Wereldhuis is sinds 2008 een veilige plek voor ongedocumenteerde vluchtelingen en migranten. Mensen met gelimiteerde rechten, die op zoek zijn naar nieuwe perspectieven voor de toekomst ontvangen hier een warme maaltijd maar ook informatie, advies en scholing.

Wie in een noodsituatie zit of behoefte heeft aan een luisterend oor kan terecht bij de counselors van het Wereldhuis. In het Wereldhuis is een wekelijks advocatenspreekuur voor gratis juridisch advies. Dokters van de Wereld adviseren elke woensdagochtend en op de eerste woensdagavond van de maand over de toegang tot medische zorg. Voor elk probleem kan er ook een zogenaamde ‘Buddy’ worden ingeschakeld. Buddies kunnen helpen met praktische zaken en gaan zelfs mee naar instanties als de IND of een zorginstelling.

Ook vinden er veel educatieve en recreatieve activiteiten plaats. Alle activiteiten zijn gratis voor ongedocumenteerden. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: computer- en taallessen, yoga- en kickbokslessen, zelfverdedigingslessen voor vrouwen en er is een Wereldhuis Fusion band. Ook wordt er vijf dagen per week een warme maaltijd geserveerd.

Help het Wereldhuis!

Naast nieuwe vrijwilligers is hulp in de vorm van donaties ook hard nodig. Dagelijks lunchen tachtig tot honderd ongedocumenteerde migranten in het Wereldhuis. Er zijn veel bezoekers met kooktalent die met weinig middelen een heerlijke warme maaltijd koken. Help mee door te doneren voor deze maaltijden!

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan! Overmaken mag ook; dit kan Diaconie Amstelkerk NL12 RABO 0351803998 ovv Wereldhuis.

Overweegt u aan het eind van het jaar s.v.p. ook eens een grotere gift. Door uw giften kan de diaconie veel goeds doen. Indien gewenst kunt u een speciale bestemming vermelden. Als u het opgeeft aan de belasting, betaalt die een flink percentage mee!