Amstelkerk

Collectedoel

Vanaf 2014 hebben we een nieuw giftenbeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen met name de collectes in de zomermaanden zijn. Verder kiezen we voor vier soorten doelen over het jaar: kansarmen in Nederland, medisch werk, kinderen, en armoedebestrijding werelddwijd. Daarbinnen kiezen we dan steeds een doel.

Als u om een of andere reden geen gelegenheid hebt om uw bijdrage in de collectezak te doen, kunt u een bedrag overmaken op rekening: NL12RABO0351803998 t.n.v. Diaconie Amstelkerk. Overweegt u aan het eind van het jaar s.v.p. ook eens een grotere gift. Door uw giften kan de diaconie veel goeds doen. Indien gewenst kunt u een speciale bestemming vermelden. Als u het opgeeft aan de belasting, betaalt die een flink percentage mee!

 

In de maand juli wordt er gecollecteerd voor Mercy Ships, een bekend doel voor onze gemeente. Voor ons collecteblok medisch willen graag weer een keer hiervoor collecteren, want ze blijven doorgaan met het prachtige werk.

Mercy Ships Holland wil mensen en middelen inzetten ter ondersteuning van het internationale werk van Mercy Ships. Ze wil, in navolging van Jezus, hoop geven en genezing brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden omdat ieder mens kostbaar is.

Mercy Ships beschikt over een reeks auto’s die gebruikt worden voor vervoer in het land. Patiënten worden met deze auto’s van en naar het HOPE Center (verblijfplaats aan wal) gereden. Daar kunnen ze verder herstellen na hun operatie. Het tandartspersoneel gebruikt deze auto’s om dagelijks af te reizen naar de kliniek in de stad. Het team Palliatieve zorg gebruikt de auto’s voor bezoek bij terminale mensen thuis. Vrijwilligers worden ermee opgepikt van het vliegveld. Kortom: deze voertuigen zijn onmisbaar voor de bemanning en de patiënten.

De banden van verschillende auto’s zijn aan vervanging toe en juist op de vele onvoorspelbare, onverharde wegen in Guinee zijn goede banden van essentieel belang. Helpt u mee? Een band kost gemiddeld 122,50 euro. Dank u wel!

De diaconie wil dit doel dan ook weer van harte bij u aanbevelen! Geven kan natuurlijk via de collectes op de zondagen, maar ook via de bank. Mocht u liever willen overmaken, dan kan dat natuurlijk ook ovv Mercy Ships NL12RABO0351803998 tnv Diaconie Amstelkerk