Amstelkerk

Collectedoel

Vanaf 2014 hebben we een nieuw giftenbeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen met name de collectes in de zomermaanden zijn. Verder kiezen we voor vier soorten doelen over het jaar: kansarmen in Nederland, medisch werk, kinderen, en armoedebestrijding werelddwijd. Daarbinnen kiezen we dan steeds een doel.

Als u om een of andere reden geen gelegenheid hebt om uw bijdrage in de collectezak te doen, kunt u een bedrag overmaken op rekening: NL12RABO0351803998 t.n.v. Diaconie Amstelkerk. Overweegt u aan het eind van het jaar s.v.p. ook eens een grotere gift. Door uw giften kan de diaconie veel goeds doen. Indien gewenst kunt u een speciale bestemming vermelden. Als u het opgeeft aan de belasting, betaalt die een flink percentage mee!

De maand december wordt er gecollecteerd voor het Wereldhuis waar ds. Cor Ofman werkt als vrijwilliger nu hij met emeritaat is.

Het Wereldhuis is een project van de Diaconie en Luthers Amsterdam dat sinds 2008 migranten helpt. Het wordt voor en door ongedocumenteerden gerund. Het is een centrum voor informatie en advies, scholing en cultuur voor mensen zonder verblijfsvergunning. Het Wereldhuis is een plek voor mensen met gelimiteerde rechten, die op zoek zijn naar nieuwe perspectieven voor de toekomst.

Wie in een noodsituatie zit of behoefte heeft aan een luisterend oor kan terecht bij de counselors van het Wereldhuis. In het Wereldhuis is een wekelijks advocatenspreekuur voor gratis juridisch advies. Dokters van de Wereld adviseren elke woensdagochtend en op de eerste woensdagavond van de maand over de toegang tot medische zorg. Voor elk probleem kan er ook een zogenaamde ‘Buddy’ worden ingeschakeld. Buddy’s kunnen helpen met praktische zaken en gaan zelfs mee naar instanties als de IND of een zorginstelling.

De collecten van de 4 advent zondagen zijn bestemd voor dit doel. Het Wereldhuis wordt onder meer gesteund door Kerk in Actie.
De diaconie beveelt u deze collecte van harte aan!

De diaconiecollecten tijdens de Kerstdiensten.

Kinderen in de knel.
Kerst is het feest van licht. Jezus’ geboorte maakte Gods licht zichtbaar. We delen Zijn licht met elkaar en geven het door. Ook aan kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder. Doe mee met de kerstcampagne van Kerk in Actie en geef zo licht door aan kinderen in Syrië en Libanon, zodat zij weer kunnen stralen.

De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.

De diaconie beveelt deze collecte u ook weer van harte aan!

Overmaken mag ook; NL12RABO0351803998 t.n.v.Diaconie Amstelkerk o.v.v. Kinderen in de Knel.