Amstelkerk

Collectedoel

Vanaf 2014 hebben we een nieuw giftenbeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen met name de collectes in de zomermaanden zijn. Verder kiezen we voor vier soorten doelen over het jaar: kansarmen in Nederland, medisch werk, kinderen, en armoedebestrijding werelddwijd. Daarbinnen kiezen we dan steeds een doel.

Als u om een of andere reden geen gelegenheid hebt om uw bijdrage in de collectezak te doen, kunt u een bedrag overmaken op rekening: NL12RABO0351803998 t.n.v. Diaconie Amstelkerk. Overweegt u aan het eind van het jaar s.v.p. ook eens een grotere gift. Door uw giften kan de diaconie veel goeds doen. Indien gewenst kunt u een speciale bestemming vermelden. Als u het opgeeft aan de belasting, betaalt die een flink percentage mee!

Zondagmiddag  16 september een bijzondere collecte!

Bij het afscheid van ds. Jos de Heer in 2017 heeft hij een collectedoel mogen kiezen. Nu, een goed jaar later krijgt de Amstelkerkgemeente een nieuwe predikant, ds. Benedikte Bos.

De diaconie heeft ook haar gevraagd om speciaal voor deze dienst een collectedoel te kiezen dat zij een warm hart toedraagt. Ds. Benedikte Bos heeft dit aanbod met dank aangenomen en heeft gekozen voor de Stichting Mzamomhle in Zuid-Afrika.

Stichting Mzamomhle (spreek je  uit als “samomklù”)  ondersteunt duurzame lokale initiatieven op het gebied van kwalitatief goede kinderopvang en scholing in de townships rond Kaapstad. Ds. Benedikte Bos is samen met een collega in 2012 en 2015 met 22 jongeren uit Bilthoven naar Kaapstad geweest. Met behulp van deze Stichting heeft ze meegebouwd aan kinderdagverblijven in de townships rond Kaapstad.

Tot slot, op zaterdag 6 oktober a.s. viert de Stichting Mzamomhle haar 10 jarig jubileum.

De diaconie én ds. Benedikte Bos bevelen u deze collecte van harte aan.

In de maand september, zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor Edukans.
Edukans wil onderwijs voor ieder kind op deze aarde!

Immers:
Een kind dat leert, is een kind met kansen. Leren lezen, schrijven en rekenen. Leren vriendschappen aangaan, relaties ontwikkelen, zuinig zijn op je lichaam. Wat je op school leert, is voor altijd.

Door Edukans te steunen geeft u kinderen de kans om uit te groeien tot zelfstandige volwassenen vol zelfvertrouwen. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk.

Edukans in het kort:

  • Edukans is de ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs
  • Edukans steunt jaarlijks ruim 200 onderwijsprojecten
  • Edukans steunt projecten in Ghana, Ethiopië, Kenia, Malawi, Oeganda, Zambia, DR Congo, Bolivia, Peru, Suriname, India en ook Syrië
  • Edukans zorgt dat kinderen goed en effectief les krijgen, zorgt voor veilige lokalen en toiletten. De leerkrachten zijn goed toegerust, de organisatie van de school is op orde en de ouders zijn betrokken
  • Edukans betrekt jaarlijks 350.000 Nederlandse kinderen, jong en oud bij onderwijs in ontwikkelingslanden door acties als Schoenmaatjes
  • Edukans biedt internationaliseringsprogramma’s waar onderwijskrachten uit Nederland kennis uitwisselen met onderwijskrachten in de landen waar Edukans werkt.

De diaconie wil ook dit doel weer van harte bij u aanbevelen!
Wilt u liever overmaken, dan kan dat natuurlijk ook; NL12RABO 0351803998 tnv diaconie Amstelkerk ovv Edukans.

Vooraankondiging!
Daarnaast willen we in de maanden oktober en november weer mee doen met de actie Schoenmaatjes. Twee jaar geleden hebben we hier met de Amstelkerk ook aan mee gedaan en met elkaar voor een aanzienlijk aantal dozen, en dus blije kinderen! gezorgd.
In de volgende Nieuwstroom zullen we u hier meer over laten weten!

Bekijk hier een filmpje over het project schoenmaatjes.

Voor meer informatie: www.edukans.nl

De diaconie wil dit doel dan ook weer van harte bij u aanbevelen! Geven kan natuurlijk via de collectes op de zondagen, maar ook via de bank. Mocht u liever willen overmaken, dan kan dat natuurlijk ook ovv Mercy Ships NL12RABO0351803998 tnv Diaconie Amstelkerk