Amstelkerk

Scribaat

Het scribaat

(een kerkelijk woord voor secretariaat van de kerk) van de Amstelkerk is in drieën opgesplitst. Op die manier zijn de werkzaamheden voor één scriba minder omvattend.

Administratiescriba

Voor de administratie is er een administratief scriba, Elsbeth Calf. Bij haar komt alle post voor de kerk binnen. Zij zorgt ervoor dat die post op de juiste plek terecht komt. Voor de kerkenraadsvergadering maakt zij een lijst van ingekomen- en uitgegane stukken; die lijst wordt met de vergaderstukken aan alle kerkenraadsleden gemaild.

Informatie:
Elsbeth Calf
06-23848759
elsbethcalf@yahoo.com

Beleidsscriba

Voor het (helpen) maken van beleid en de uitvoering ervan zijn er beleidsscriba’s, Adri Burger en Teun de Haan. Zij bereiden de agenda voor van de kerkenraadsvergaderingen. Zij zorgen ervoor dat alle kerkenraadsleden op tijd de vergaderstukken hebben en maakt deel uit van die vergaderingen.

Zij zitten ook in het dagelijks bestuur van de kerk, het moderamen. Voor de vergaderingen ervan maken zij de agenda, bereiden werkzaamheden voor, nemen deel aan de vergaderingen van het moderamen, werken mee aan het maken van nieuw beleid en aan de (dagelijkse) uitvoering ervan.

Zij zijn aanspreekpunt, zowel voor kerkleden als voor buitenstaanders.

Informatie:
Teun de Haan
020 4964523 / 06 53405671
teun.de.haan@kpnmail.nl

Notulist

De notulen van de kerkenraadsvergaderingen worden gemaakt door de notulist, Frans Burger.