Amstelkerk

Gedachtenisdienst 26 november

Op zondag 26 november gedenken wij onze geliefden die in het afgelopen jaar in ons midden zijn overleden. Hun namen worden genoemd en we dragen hen op aan Gods eeuwige barmhartigheid. In de daarop volgende stilte gedenkt de gemeente de overledenen in de hoopvolle overtuiging dat niet de dood maar Gód het laatste woord heeft over een mens. Toen de apostel Paulus vernam dat sommige leden van de gemeente in Tessalonica treurden over hun overleden geliefden, schreef hij:

“Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf … Troost elkaar met deze woorden” (1 Tessalonicenzen 4:13-14, 18 NBV).

De dienst op 26 november biedt dus de gelegenheid ons verdriet én onze hoop met elkaar te kunnen delen. De voorganger is Ds. Dick Kuiper.

Omdat er waarschijnlijk nogal wat mensen van buiten de kerk (familie en vrienden van gemeenteleden) aanwezig zullen zijn, is het belangrijk dat wij als gemeente deze mensen gastvrijheid verlenen en hen met medeleven en begrip ontvangen.

Hieronder staan de namen. Als u nog iemand wilt gedenken van wie de naam niet op deze lijst voorkomt, neemt u dan even contact op met Teun de Haan, ouderling en voorzitter van de taakgroep pastoraat, zodat hij de naam kan toevoegen (tel.020-4964523 / 06-53405671; mailadres: teun.de.haan@kpnmail.nl).

Namen van de overledenen Geboren Overleden
Jannetje Jacoba de Groot- Tinholt 12/10/1922 3/2/17
Alex Brouwer 22/11/1930 20/2/17
Bertha Jannetje Bakker-de Winter 29/10/1931 23/2/2017
Stella Georgina Krak-Bacas 25/12/1934 15/3/2017
Lydia Klootwijk 31/10/1959 16/4/2017
Walter Paul IJmker 28/10/1949 6/5/2017
Wilhelmina Cornelia van Walbeek-Biemond 11/2/1935 12/5/2017
Johannes Koningen 19/7/1942 3/6/2017
Antje Maria Verburg-van den Berg 1/12/1923 13/6/2017
Lijsbeth Osinga-Wagenaar 3/7/1932 18/6/2017
Teiwiena de Moor-Anema 8/4/1928 30/7/2017
Ed van Harten 15/5/ 1927 5/9/2017