Amstelkerk

I-opener 14 mei 2017 Gewoon doen! Waag jij de sprong in het diepe ?

In deze I-Opener staat het thema commitment centraal. Overal zien we dat mensen zich lastig committeren: niet alleen kerken, ook allerlei verenigingen hebben daar last van. De focus ligt op de korte termijn. Ook op het werk ligt vaak de nadruk op wat je dit jaar gaat presteren en of die ‘targets’ gehaald worden. Dat leidt tot prestatiedruk met soms overspannenheid als gevolg. En leidt tot leiders die zich laten (mis)leiden door korte termijndoelen, zowel in het bedrijfsleven als in de politiek.

De bijbel geeft een perspectief van de (hele) lange termijn: dat van de eeuwigheid. Dat begint al direct: we krijgen de verantwoordelijkheid voor de hele schepping. En Jezus spoort ons aan gewoon te beginnen met het goede te doen, je talent te benutten en te vermeerderen. Een opdracht die bij iedereen past omdat het niet meer is dan wat jij aankunt.

You don’t have to see the whole staircase , just take the first step.

De voorganger in deze dienst is Jolien van Zelderen.
De dienst begint om 10.00 uur, koffie na afloop en er is kinderopvang.
Fijn als u/jij er ook bij bent en neem vooral iemand mee!

Namens de werkgroep,
Jeannette Vader