Amstelkerk

I Opener zondag 10 maart

Op 10 maart  vieren we de vierde I-Opener van dit seizoen. Deze keer staat het zintuig van het Gehoor centraal.

Je leest er weleens over: mensen die Gods stem direct horen, alsof Hij direct tot hen spreekt. In de Bijbel lezen we over mensen die ‘gewoon’ gesprekken voeren met God. Zoals Adam, Abraham en Mozes. Wat kunnen we e r soms naar verlangen, dat God zo direct en zo duidelijk tot ons spreekt.

Ook de jonge Samuël hoorde Gods stem maar hij herkende hem niet meteen. Blijkbaar vergt het ook oefening om Gods stem te verstaan.

Dat oefenen doen we ook met elkaar  in de kerk. Elkaar leren te luisteren naar wat God ons te zeggen heeft: in de kerk en daar buiten: in de natuur, door anderen heen én in de muziek Daarom gaan we ook weer veel zingen deze dienst!

Tijdens deze I-Opener gaat ds. André van der Stoel voor. Het I-Opener combo begeleidt de muziek.

Kom ook en nodig een ander uit om ook mee te gaan.

Namens de werkgroep,
Jeannette Vader