Amstelkerk

I- opener zondag 11 november

Op 11 november vieren we de tweede I-Opener van dit seizoen. En zoals u weet staat dit jaar telkens een ander zintuig centraal. Na de geur (30 september) gaat het dit keer over Zien.

In deze dienst gaat het over de vraag of we God kunnen zien in de ander. God heeft ons zó gemaakt dat we op Hem lijken (Genesis 1: 26). En toen Hij de mens geschapen had, zag Hij ‘dat het mooi (tof) was’. Geweldig toch, dat we op Hem mogen lijken?

En tegelijkertijd: als wij beelddragers van God zijn, brengt dat ook met zich mee dat we iets van God laten zien door ons heen. Door wat we doen, wat we zeggen, kortom door wat wij laten zien. Hoe kunnen wij omgaan met die verantwoordelijkheid? Wat zien we als we in de spiegel kijken?

Tijdens deze I-Opener gaat ds. Jolien van Zelderen voor. Fijn om Jolien, die aan de wieg stond van de I-Openers,  weer terug te zien in de Amstelkerk!

Het I-Opener combo begeleidt de muziek.

Komt dat ZIEN! En nodig een ander uit om ook mee te gaan.
De volgende I-Openers zijn op 13 januari, 10 maart en 12 mei.

Namens de werkgroep, Jeannette Vader