Amstelkerk

I- opener zondag 13 januari

Op 13 januari vieren we de derde I-Opener van dit seizoen. En zoals u weet staat dit jaar telkens een ander zintuig centraal. Na de geur en het zien  gaat het dit keer over de Tast.

Wat zouden we God soms graag willen voelen, Hem letterlijk tastbaar willen maken. Zoals Thomas aan Jezus vroeg, na Zijn opstanding, of hij Hem aan mocht raken. Thomas wil precies weten hoe het zit. Maar God is ongrijpbaar.

Jezus zei: zalig die niet zien (voelen) en toch geloven.

Die behoefte aan iets tastbaars, iets concreets, zien we terug in kerken en musea die met grote eerbied een reliek bewaren (een splinter van Jezus’ kruis bijvoorbeeld of de lijkwade).

Tijdens deze I-Opener gaat ds. Benedikte L. Bos voor. Het I-Opener combo begeleidt de muziek.

Kom ook en nodig een ander uit om ook mee te gaan.
De volgende I-Openers zijn op 10 maart en 12 mei.

Namens de werkgroep, Jeannette Vader