Amstelkerk

I opener zondag 30 september

30 september: Daar zit een luchtje aan…!

Zet al je zintuigen op scherp want in het komende seizoen vieren we I-Openers met wat je kunt ruiken, zien, horen, proeven en tasten. En misschien is er nog wel een zesde zintuig aan het einde van het kerkelijk jaar…

In iedere I-Opener staat een ander zintuig centraal. In onze protestantse traditie zijn we nogal gericht op het horen van het Woord en het zingen, maar God heeft ons veel meer te bieden. Daarover is veel te vinden in de Bijbel.

We beginnen op 30 september met de geur. De rijkdom van Gods schepping uit zich ook in een enorme veelheid van geuren. Hoe kunnen we ons geloof daarmee verrijken?

Tijdens deze I-Opener gaat Benedikte Bos voor. Het I-Opener combo begeleidt de muziek.

Prediker 6 : Draag altijd vrolijke kleren en een feestelijke geur!

De kerk muf? Kom ook en laat je neus prikkelen door een feestelijke geur!

Namens de werkgroep,
Jeannette Vader