Amstelkerk

Activiteiten

Activiteiten voor de jongeren

Zingen met Mario

Op zondag 5 juni heeft de Amsterdamse zanger Mario Raadwijk in Mariode I-openerviering op bijzondere wijze ‘met hart en ziel’ gezongen. Daarin heeft hij zich voorgesteld als beschikbare zangleider van een jongerenkoor dat we aan het oprichten zijn (jongeren vanaf 15 jaar). We zijn een mooie groep jongeren aan het samenstellen die onder zijn inspirerende leiding willen gaan zingen. In overleg met jullie stelt hij een modern repertoire samen. Wie mee wil doen, kan zich aanmelden bij mij of Eugène Brussee van de St.Urbanuskerk:e.brussee@rkamstelland.nl  of jos.de.heer@hetnet.nl

Hieronder vind je de link voor alle activiteiten voor de jeugd van 0 -18 jaar.

Jeugdwerk Amstelkerk 2016