Amstelkerk

Kindernevendienst

De kinderen

In de zondagochtenddienst zijn de kinderen uiteraard van harte welkom. Om de dienst voor hun niet te lang te laten zijn, is er kindernevendienst. De kinderen worden na het Kyrie gebed naar voren gevraagd, voor een gesprekje met de voorganger. Tijdens het kaarsenlied wordt er een lantaarn aangestoken aan de Paaskaars en gaan de kinderen naar het gebouw Amstelstroom.

Zij luisteren naar een verhaal uit de Bijbel in voor hun begrijpelijke taal, praten hierover na en knutselen of kleuren wat. Na de preek gaan de kinderen weer terug naar de kerk, waar zij aanwezig zijn bij het het dankgebed en de zegen.

De kindernevendienstleiding volgt het rooster van Kind op Zondag of Vertel het maar. Dit biedt voldoende materiaal om met de kinderen bezig te zijn. Met advent (voorafgaand aan het Kerstfeest) en de 40-dagentijd (voorafgaand aan het Paasfeest) wordt er gewerkt in projecten. Dit wordt beeldend ondersteund, zodat kinderen en mensen in de kerk weten waar we mee bezig zijn.

Regelmatig proberen we een kinderdienst te houden. De kinderen zijn tijdens de hele kerkdienst in hun eigen ruimte. We bidden en zingen met elkaar luisteren naar een verhaal en doen een spel of knutselen over het verhaal. De oudere groep werkt in deze diensten met materiaal van JOP.

Informatie:
Esther de Braal
020 6759004
Esther.debraal@kpnplanet.nl