Amstelkerk

Kerk met Stip zondag 15 april

Komende zondag zal er een Kerk met Stip dienst zijn, waarin de (ex) gedetineerde  centraal staat. Ds. Christiaan Donner gaat voor in deze dienst. Evenals in de eerste K. m. S. dienst zal Paul Cherryseed een deel van de muzikale omlijsting verzorgen.

IEDEREEN IS VAN HARTE UITGENODIGD IN DEZE DIENST.

Een aantal maanden geleden hebben we kleding ingezameld. Er kan ook nu weer kleding gegeven worden. Mocht u nog herenkleding ergens in de kast hebben liggen, dan komen wij dat graag bij u ophalen.

Sinds de zomer van 2014 is de Amstelkerk “Kerk met Stip”. Dat betekent dat wij uitdrukkelijk gastvrij zijn  voor ex-gedetineerden. Je zou kunnen zeggen, dat geldt toch voor elke kerk? De praktijk is iets anders. Nogal wat gedetineerden ontdekken tijdens hun gevangenschap (opnieuw) de waarde van geloven en van een gemeenschap. Helaas vinden ze na hun straf zelden aansluiting bij een kerk. En dat terwijl deze mannen en vrouwen tijdens hun detentie regelmatig de vieringen meemaken. Voor de meesten is de drempel naar een onbekende kerk buiten de muren te hoog. Daarom zoekt de vereniging Kerken met Stip christelijke geloofsgemeenschappen die ex-gedetineerden zowel godsdienstig als sociaal een dak boven hun hoofd kunnen geven. Momenteel zijn er in Nederland 75 Kerken met Stip. Een STIP op een huis of ander gebouw betekent “welkom”. Vroeger schijnen zwervers een stip aangebracht te hebben op huizen en boerderijen waar zij wat te verwachten hadden.

Teun de Haan.
Namens Kerken met Stip