Amstelkerk

Kerkbalans 2018

Ook het komend jaar gaan we weer de actie Kerkbalans organiseren.

In januari komen wij langs met de gebruikelijke formulieren.

In deze tijd is het zeer belangrijk om als kerkelijke gemeente de benodigde gelden bij elkaar te verzamelen.
Zoals u allen weet gaan wij op zoek naar een nieuwe predikant.
Hierover wordt u op de hoogte gehouden door de voorbereidingscommissie en later met de beroepingscommissie.
Voor het College is het belangrijk dat wij zorgen dat  hiervoor de geldelijke middelen aanwezig zijn.

Eerder hebben we al geschreven over het feit dat uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is. U kunt contact opnemen met Bets van Stegeren (betsievdb@hetnet.nl of tel.4963140) of een van de andere collegeleden om het benodigde formulier in te vullen. Het betreft  hier de Overeenkomst Periodieke Gift. U kunt uw bijdrage hiermee dus fors verhogen zonder dat het u een cent meer kost. U hoort dus in januari weer van ons.

De actie loopt van 21 januari t.m. 4 februari 2018.

Begin januari ga ik de lopers weer benaderen en maar hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Lidy Habiecht-Vedder