Amstelkerk

Doopdiensten

Dopen

In de Bijbel wordt veel geschreven in de vorm van symbolen. Het symbool vertegenwoordigt een andere werkelijkheid dan de direct waarneembare werkelijkheid. Eén van die symbolen is de bediening van de doop. Voor de een is het een vanzelfsprekendheid en voor de ander een hele bijzondere stap. Daarom wordt er over de betekenis van de doop altijd één (of meerdere) gesprek(ken) gevoerd voorafgaande aan de doopdienst.

Zeven bekende kenmerken zijn:

  • De doop is een gave. Je mag er zijn op deze wereld. Gods liefde is er ook voor jou!
  • De doop is een antwoord. Jou antwoord op de roepstem van de Eeuwige die mensen in liefde tot zich roept!
  • De doop is gemeenschap. Een keuze dat je in verbondenheid met elkaar -en met je kind(eren)- deel wilt worden van een gemeenschap Zijn naam draagt.
  • De doop is een nieuw begin. Voor een kind dat pas geboren is maar ook voor de volwassen dopeling die alles achter zich mag laten en opnieuw kan en mag beginnen.
  • De doop is een opgave. Het is een opdracht aanvaarden om een bepaalde weg te gaan. Het gaat om toewijding (commitment), om de inspanning om in de wereld niet van de wereld te zijn.
  • De doop is een overgave. Je laten dopen is je willen laten dragen, weten van die rust, jezelf toevertrouwen aan de Eeuwige die een weg zal vinden waarlangs je voeten kunnen gaan.
  • De doop is een mijlpaal in je leven. In het verre verleden waren de doopregisters er eerder dan de geboorteregisters. Tot op de dag van vandaag is het een openbare markering in het midden van de gemeente. Daarom plaatsen we de namen van de dopelingen aan de wand in de kerk!

Wanneer u of wanneer u uw kind wilt laten dopen, kunt u met de predikant contact opnemen.

Doopinformatie en liturgie

Informatie:
Adri Burger- de Geus
020 4968371 / 06 20973682
a.burger-degeus@planet.nl