Amstelkerk

Gedachtenisdienst

Gedachtenisdienst

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij in de Amstelkerk onze geliefden die het afgelopen jaar in ons midden zijn overleden.

We dragen hen op in de vrede van Gods ene vaste Naam die onze namen bewaart in leven en sterven. Hun namen zullen worden genoemd. In de daarop volgende stilte heeft een ieder gelegenheid zijn of haar overleden geliefden te gedenken.

Door hen te gedénken, zijn ze op de wijze van de herinnering toch nog bij ons. Want in de kerk geloven we dat de dood het laatste woord níet heeft: we leven in de verwachting van de opstanding der doden. Daarom gedenken wij nú. En we doen dat samen. Zo’n groot verdriet moet je kunnen delen om het zelf te kunnen dragen.
Het is van groot belang dat we als gemeente hier aandacht aan besteden. Want in onze samenleving wordt de dood op allerlei wijzen buiten het leven gehouden. Die vlucht is slecht.

Omdat er enige tijd tussen de uitvaart en de gedachtenisdienst moet zitten, noemen we de namen van de overledenen die ongeveer één maand vóór de gedachtenisdienst gestorven zijn, het jaar daarop pas.

Informatie:
Adri Burger- de Geus
020 4968371 / 06 20973682
a.burger-degeus@planet.nl