Amstelkerk

Trouwdiensten

Trouwdiensten

Ten aanzien van het gebruik van de kerk in verband met een huwelijk zijn er twee mogelijkheden: een kerkdienst onder leiding van een predikant of het huren van de kerk voor een bijeenkomst naar eigen inzicht.

In het eerste geval kan in een kerkdienst over het zojuist door de overheid gesloten huwelijk een zegen worden gevraagd: de huwelijksinzegening onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, en in de praktijk uitgevoerd door de predikant van de Amstelkerk (maar als er goede redenen zijn voor een andere predikant is dat bespreekbaar).

Daarnaast kan de kerk gehuurd worden en kan er een eigen invulling van het ritueel gegeven worden. Dit valt niet onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. In dit geval hoeft u niet de predikant te benaderen, maar de verhuurder van de Amstelkerk:

Informatie voor huur kerk:
dhr. R. Habiecht, 020 4964499 of via  verhuur@amstelkerk.net

 

Kerkelijke inzegening van het huwelijk

De redenen om het huwelijk kerkelijk te laten inzegenen kunnen van velerlei aard zijn. Bij de één zal dat vooral zijn omdat het bruidspaar elkaar ziet als een geschenk uit Gods hand. Bij de ander omdat zij voor Gods aangezicht elkaar trouw willen beloven. Voordat de predikant de zegen uitspreekt, kan het bruidspaar -indien gewenst- vertellen waarom zij hun verbond van liefde en trouw in de kerk willen vieren. Daarna geven de twee elkaar de rechterhand en spreken zij zelf een belofte van trouw uit of geven antwoord op vragen van de predikant. Tot besluit zegent de predikant het bruidspaar met een handoplegging. Hiervoor knielt het bruidspaar op een eeuwenoud knielbankje. De voorganger legt zijn hand op hun hoofden en spreekt een zegen uit.

Als herinnering aan de trouwdienst krijgt het bruidspaar een trouwbijbel aangeboden namens onze gemeente, als bemoedigend woord van liefde en trouw voor onderweg.

Het kerkelijk huwelijk -binnen onze gemeente- vindt eigenlijk altijd plaats in de Amstelkerk. Alleen al vanwege de sfeer van de locatie. Maar het bruidspaar is hierin vrij. Tijdens de trouwdienst zijn naast de predikant ook een ouderling en diaken aanwezig als vertegenwoordigers van de kerkelijke gemeente.

Als je wel eens een trouwdienst wilt meemaken of je huwelijk in een trouwdienst wilt laten zegenen kun je terecht bij de predikant of de secretaris (scriba) van onze kerk.

Voorbereiding op de trouwdienst

Als toekomstig bruidspaar zijn jullie vaak lang bezig met alle voorbereidingen voor het huwelijk. Dit geldt ook voor het kerkelijk huwelijk. Je vraagt een dominee om voor te gaan en kiest een locatie voor de trouwdienst. Ter voorbereiding op de trouwdienst voert de dominee enkele gesprekken. In deze gesprekken leert de dominee jullie als paar beter kennen. Soms vraagt hij of zij het bruidspaar om in briefvorm aan elkaar te schrijven wat je beweegt om in de kerk te willen trouwen. De dingen die de dominee hoort en leest helpen er aan mee van de huwelijksdienst een mooie en passende viering te maken en jullie als bruidspaar een goede start te geven voor jullie huwelijk.
Voor een afspraak hierover dient men zich tot de predikant te wenden. In de regel heeft de predikant met het a.s. bruidspaar twee gesprekken, waarin de zin en de betekenis van een kerkelijke huwelijksinzegening worden besproken en de dienst wordt voorbereid.

Informatie voor kerkelijke huwelijksviering:
Gert Roos
0294-285466
g.roos@filternet.nl