Amstelkerk

Kerstattenties

Zoals U misschien weet brengt de diaconie elk jaar kerstattenties rond. Met kerst proberen wij om te zien naar onze naaste, die eenzaam of ongelukkig is. Niet ver weg maar dichtbij, mensen uit onze eigen gemeente. Mensen voor wie de feestdagen in december ‘moeilijk’ zijn, door verdriet en pijn. Door hen een attentie te brengen geven we aan, dat zij niet vergeten zijn, dat er aandacht is voor hun situatie. Elk jaar weer een dankbare klus. Het biedt gelegenheid voor goede ontmoetingen met gemeenteleden en soms ontstaan er bijzondere gesprekken.

Mensen die met kerst een attentie kunnen gebruiken krijgen deze. Voor lang niet iedereen verlopen de kerstdagen even feestelijk. Het gemis van een partner, de zorg voor een partner, of de zorgen die een ziekte met zich meebrengt, drukken een stempel op hun feestdagen. Eenzaamheid, pijn en verdriet laten met moeite “Het Licht” toe tijdens de donkere december dagen. Speciaal voor déze mensen is de attentie bedoeld.

We hopen geen mensen te vergeten dus mocht u nog namen kennen, geeft u dat alstublieft aan ons door. De lijst met mensen is aanzienlijk. Daarom richten wij ons tot u met de vraag of u ons wilt helpen wat pakjes rond te brengen. Eén, twee of meer pakjes. Alle hulp is welkom. Het enige wat u er voor nodig heeft is een beetje tijd, zo nodig een luisterend oor te bieden en om te zien naar een naaste. De bedoeling is dat de verspreiding van de pakjes plaats vindt in week 50/51, voor de kerstdagen. Een van de diakenen zorgt ervoor dat u de pakjes en adressen krijgt.

Namens de diaconie;
Alie de Haan
020-4964523