Amstelkerk

Leeskring dinsdag 6 november 20:00 uur in de consistorie

De Trooster
geschreven door Esther Gerritsen
Uitgeverij De Geus
ISBN 978 90 445 4014 7/NUR301

De Trooster,een verhaal van een kwetsbaar mens die iets buitengewoons meemaakt.
Jakob,de verteller in deze roman,leeft al 5 jaar als een soort conciërge en klusjesman in een klooster.Hij voelt zich daar thuis niet in het minst doordat hij voor het eerst in zijn leven niet aangekeken wordt op zijn misvormde gezicht.
Wanneer op een dag een nieuwe gast zich meldt en Jakob ,en niet de gastenbroeder,hem tegen de regels in ontvangt verandert er veel in het tot nu toe rustige leven van Jakob.
Deze gast neemt Jakob in vertrouwen en langzamerhand groeit tussen hen een soort begrip en gaat Jakob zich steeds meer verantwoordelijk voelen voor Henry,de gast.
Het verhaal groeit toe naar een climax waarin beiden onderdoor dreigen te gaan.
Dit verhaal,dat speelt in de Paastijd,waarin begrippen als eenzaamheid,lijden,opstanding en vergeving centraal staan geeft prachtige onderwerpen om samen over te praten.
Dat gaan we dan ook doen en wie met ons mee wil doen is van harte welkom.

Corrie de Nooy en Joke Stam.