Amstelkerk

Op Adem Komen home page

Met de zomer nog voor de boeg is de werkgroep Vacare al weer bezig met het volgende seizoen van “op adem komen”, de wekelijkse woensdagavond meditaties.

We kunnen terugkijken op een mooi seizoen. Suzanne Brussee gaf maandelijks een zangmeditatie. Zij koppelt de meditatie aan de tijd van het jaar en wij beseffen dan hoe al zingend de woorden je tot in je ziel raken. Eén van de hoogtepunten is voor ons ook altijd de beeldmeditatie bij de muurschildering van de Annunciatie in de Urbanuskerk onder leiding van Eugene Brussee. Door het vertrek van Ds Jos de Heer moesten mensen van buiten onze gemeente gevraagd worden om meditaties te leiden.  Dit is gelukt met als resultaat een paar prachtige avonden. Zo leidde Fieke Klaver ons door een meditatie met het vingerlabyrint en hielden we in Amstelstroom een dansmeditatie onder leiding van Riette Beurmanjer. Kitty Mul verraste ons met haar contemplatieve meditaties. Ook Niels Gillebaard nam een avond voor zijn rekening en hij was onder de indruk van de diepe stilte die wij met elkaar beleven. Al met al weer een jaar dat zeer de moeite waard was. Komend jaar hopen we dat de nieuwe predikant samen met Eugene Brussee voor zal gaan in de meditaties en we nodigen u dan ook uit om hierbij aanwezig te zijn. Gun uzelf dat moment van stilte midden in de week. Een moment van op adem komen en beseffen dat God’s liefde de bron is van waaruit wij leven.

Op 5 september starten we weer in de Amstelkerk. Er is dit jaar geen avond met uitleg vooraf maar na deze 1e meditatie is er een toelichting voor degenen die daar prijs op stellen.

Door de deadline van nieuwStroom  is de informatie daarin niet altijd up to date.

Elke maand worden uitnodigingen verstuurd aan mensen in een mailbestand. Indien u prijs stelt op deze mailing kunt u uw mailadres opgeven bij Diana of Adri (adressen hieronder). Dan weet u zeker dat u de juiste informatie heeft.

Indien u vragen, op-of aanmerkingen heeft dan horen we die ook graag.

We hopen dat u allen een goede zomer heeft waarin het mogelijk is om op adem te komen.

Namens de werkgroep Vacare
Diana Berendsen, berendsenvangelderen@hetnet.nl
Adri Burger,  a.burger-degeus@planet.nl