Amstelkerk

Op Adem Komen home page

Keer je naar de Stilte toe, en je vindt Mij daar.

-Anneke Broertjes-

Hierbij nodigt de werkgroep Vacare u van harte uit om deel te nemen aan de wekelijkse meditaties op woensdagavond in Ouderkerk aan de Amstel.

Het programma in oktober is als volgt:

woensdagavond 3 oktober                         Beeldmeditatie|
woensdagavond 10 oktober                       Zangmeditatie met nagesprek
woensdagavond 17 oktober                       Woordmeditatie
woensdagavond 24 oktober                       Loopmeditatie (indien mogelijk buiten)
woensdagavond 31 oktober                       Latifagebed

Elk seizoen organiseren we 2  keer een nagesprek.  Op verzoek doen we het dit seizoen na de zangmeditatie.
Op 10 oktober bent u hiervoor van harte uitgenodigd. Uiteraard staat het u vrij na de meditatie weg te gaan.

Plaats: UrbanuskerkRonde Hoep Oost 31, 1191 KC Ouderkerk aan de Amstel. Tijd: 20.00-20.45 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

 De kosten voor de meditatieavonden op woensdag bedragen ongeveer € 1200,- per jaar. Wij nodigen u uit om, geheel vrijwillig, uw waardering voor deze avondmeditaties  te laten blijken door  het geven van een  financiële bijdrage. Wij zijn blij met iedere bijdrage in het daarvoor bestemde mandje. U kunt ook een bedrag overmaken op rekeningnummer  NL73RABO0351807071 van de Rabobank ten name van  Raad van Kerken onder vermelding van  Op Adem Komen.

Namens de werkgroep Vacare
Diana Berendsen, berendsenvangelderen@hetnet.nl
Adri Burger,  a.burger-degeus@planet.nl