Amstelkerk

Op Adem Komen home page

Stilte is als een scheppende kracht die even de adem inhoudt

                                                                                                                           -Els Rentenaar-

Hierbij nodigt de werkgroep Vacare u van harte uit om deel te nemen aan de wekelijkse meditaties op woensdagavond in Ouderkerk aan de Amstel.

Het programma in november is als volgt:
woensdagavond  1 november           lectio divina
woensdagavond  8 november           zangmeditatie
woensdagavond 15 november          lectio divina
woensdagavond 22 november          ignatiaanse meditatie
woensdagavond 29 november          dansmeditatie in Amstelstroom!!

De dansmeditatie is nieuw dit seizoen vandaar onderstaande toelichting door Riette Beurmanjer die de dansmeditatie ook zal leiden:
In stilte binnenkomen, loskomen van dagelijkse beslommeringen. Door te bewegen je lichaam warm laten worden en je bewegingsmogelijkheden verkennen. Dansen naar aanleiding van een psalmtekst en proeven wat dat in je teweeg brengt. Gebaren tot een gebed laten worden. Wat je ervaren hebt meedragen je dagelijkse leven in. Maak kennis met dansmeditatie!

 Plaats op 1, 8, 15 en 22 november: Amstelkerk, Kerkstraat 11, 1191 JB Ouderkerk aan de Amstel.
Tijd: 20.00-20.45 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

De kosten voor de meditatieavonden op woensdag bedragen ongeveer € 1200,- per jaar. Wij nodigen u uit om, geheel vrijwillig, uw waardering voor deze avondmeditaties  te laten blijken door  het geven van een  financiële bijdrage. Wij zijn blij met iedere bijdrage in het daarvoor bestemde mandje. U kunt ook een bedrag overmaken op rekeningnummer  NL73RABO0351807071 van de Rabobank ten name van  Raad van Kerken onder vermelding van  Op Adem Komen.

Namens de werkgroep Vacare
Adri Burger, E-mail: a.burger-degeus@planet.nl
Diana Berendsen, E-mail: berendsenvangelderen@hetnet.nl