Amstelkerk

Op Adem Komen home page

Stilte is de kamer waar inspiratie en oplossingen verborgen liggen 

       -Els Rentenaar-

Ook in 2018 bent u van harte welkom op de wekelijkse meditatieavonden.  De werkgroep Vacare nodigt u van harte uit om midden in de week even op adem te komen.

Het programma van januari 2018 is als volgt:
woensdagavond   3 januari    Geen meditatie!
woensdagavond 10 januari    Zangmeditatie met mogelijkheid tot nagesprek
woensdagavond 17 januari    Lectio divina
woensdagavond 24 januari    Ignatiaanse meditatie
woensdagavond 31 januari    Meditatie       

Elk seizoen organiseren we 2  keer een nagesprek.  Op verzoek doen we dat dit seizoen na de zangmeditatie.
Op 10 januari bent u hiervoor van harte uitgenodigd. Uiteraard staat het u vrij na de meditatie weg te gaan.

Plaats: Urbanuskerk Ouderkerk aan de Amstel.
Tijd: 20.00-20.45 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

De kosten voor de meditatieavonden op woensdag bedragen ongeveer € 1200,- per jaar. Wij nodigen u uit om, geheel vrijwillig, uw waardering voor deze avondmeditaties te laten blijken door het geven van een financiële bijdrage. Wij zijn blij met iedere bijdrage in het daarvoor bestemde mandje. U kunt ook een bedrag overmaken op rekeningnummer NL73RABO0351807071 van de Rabobank ten name van Raad van Kerken onder vermelding van Op Adem Komen.

Namens de werkgroep Vacare
Adri Burger, E-mail: a.burger-degeus@planet.nl
Diana Berendsen, E-mail: berendsenvangelderen@hetnet.nl