Amstelkerk

Op Adem Komen homp page

image003

 

 

Hierbij nodigt de werkgroep Vacare u van harte uit voor de meditaties en de vieringen in de komende Veertigdagentijd:
woensdagavond 1 maart        Aswoensdag, Urbanuskerk, 19.30 uur
woensdagavond 8 maart       Zangmeditatie, Amstelkerk, 20.00 uur
woensdagavond 15 maart     Lectio divina, Amstelkerk, 20.00 uur
woensdagavond 22 maart      Lectio divina, Amstelkerk, 20.00 uur
woensdagavond 29 maart     Passieconcert, Urbanuskerk, 19.30 uur
woensdagavond 5 april          Beeldmeditatie, Urbanuskerk, 20.00 uur

VANAF 9 APRIL STILLE WEEK, EINDE MEDITATIES

De kosten voor de meditatieavonden op woensdag bedragen ongeveer € 1200,- per jaar. Wij nodigen u uit om, geheel vrijwillig, uw waardering voor deze avondmeditaties  te laten blijken door  het geven van een  financiële bijdrage. Wij zijn blij met iedere bijdrage in het daarvoor bestemde mandje. U kunt ook een bedrag overmaken op rekeningnummer  NL73RABO0351807071 van de Rabobank ten name van  Raad van Kerken onder vermelding van  Op Adem Komen.

Namens de werkgroep Vacare Ouderkerk aan de Amstel,
Adri Burger, E-mail: a.burger-degeus@planet.nl
Diana Berendsen, E-mail: berendsenvangelderen@hetnet.nl