Amstelkerk

Op Adem Komen home page

Veertigdagentijd 2018

Programma van de oecumenische woensdagavond bijeenkomsten

Loslaten en op adem komen’


De veertigdagentijd is een periode van stil staan bij het wezenlijke, loslaten van wat je daarvan afhoudt, op adem komen en dichterbij de onderstroom van je eigen leven komen van waaruit je leeft en waardoor je je gedragen weet.

VASTENTIJD IS OEFENTIJD
Vastentijd is wakker worden na de winterslaap
en je losmaken uit de beslotenheid van elk voor zich
Vastentijd is je openstellen voor wat aan het gebeuren is
In het diepste van jezelf en in de wereld op je heen,
en zicht krijgen op het grote Licht
dat openbreekt aan de horizon.
Vastentijd is in de voorjaarsstilte
je eigengrond omspitten
en klaarmaken voor een nieuwe lente
en het zaad van de vrede en menswaardigheid
laten ontkiemen in je hart.
Vastentijd is trainingstijd
hart en handen soepel maken
voor verbondenheid met God en mensen;
Vingeroefening in solidariteit.
Dat en zoveel meer is vastentijd.
De grote opwarming om te herleven.

We hopen dat u ook dit jaar de tijd neemt om op deze manier  met hart en ziel op weg te gaan naar Pasen. Gun het uzelf! Een goede tijd gewenst, namens de Amstelkerk en de St. Urbanuskerk, Adri Burger – de Geus en Eugene Brussee.

WOENSDAG 14 februari: Aswoensdagviering Urbanuskerk: 19.30 uur
Oecumenische viering van Aswoensdag (voorgangers pastor Eugene Brussee en ds André van der Stoel) .

Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd. Het bijzondere van de Aswoensdag in de rooms-katholieke traditie is het zogenaamde ‘askruisje’ halen. De as is symbool voor ‘stof’: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren (Genesis 3:19). Ze herinnert ons aan het feit dat ons leven broos en afhankelijk van God is en dat we geroepen zijn uit de adem Gods te leven. Want uit het stof van de aardbodem zijn we gevormd door God en juist doordat God de levensadem ons in de neus blies, leven we (Genesis 2:7).  De as wordt gemaakt door verbranding van de palmtakken die in het vorige jaar op Palmzondag gebruikt zijn om Jezus’ intocht in Jeruzalem te vieren. De dienst is een boeteviering. We worden genodigd naar voren te lopen om een askruisje op ons voorhoofd te ontvangen als teken van vergeving naar hoopvol perspectief, van oud naar nieuw leven.

Tevens kunnen we ‘loslaatbriefjes’ verbranden, briefjes waarop we kunnen en mogen schrijven wat we letterlijk en figuurlijk willen loslaten in de veertigdagentijd: dingen die ons op een negatieve manier neerdrukken en kleinmaken. Zo kunnen we ruimte maken voor datgene wat écht is.

WOENSDAG 21 FEBRUARI: Zangmeditatie
St.Urbanuskerk: 20.00-20.45 uur
Een zangmeditatie onder de bezielende leiding van sopraan Susanne Brussee. Opgave niet nodig.

WOENSDAG 28 FEBRUARI:  Sobere maaltijd en beeldmeditatie
Pastorie St. Urbanuskerk: 18.30 uur (Cuyperskamer).

Deze maaltijd zal bestaan uit soep en brood. De kosten, €7.50 p.p., zijn bestemd voor de jaarlijkse Vastenactie.  U bent van harte welkom om uw maag en hart te laten vullen! U kunt zich opgeven via een inschrijfformulier achterin beide kerken of per email naar: Urbanusparochie@xs4all.nl.
De beeldmeditatie zal gaan over het Lam Gods in de kerk.

WOENSDAG 7 MAARTlabyrinthmeditatie
Amstelkerk:20.00-20.45

 WOENSDAG 14 MAART: Zangmeditatie
Amstelkerk: 20.00 uur
Een zangmeditatie onder de bezielende leiding van sopraan Susanne Brussee. Opgave niet nodig.

WOENSDAG 21 MAART: Passieconcert
Amstelkerk: 20.00 uur
We vragen geen toegangsprijs, vrijwillige gave bij de deurcollecte.

26, 27 en 28 MAART: Vespers
Amstelkerk: 19.30 uur: avondgebed in het kader van de Stille Week

Initiatief en organisatie raad van kerken en werkgroep vacare te Ouderkerk aan de Amstel