Amstelkerk

Op Adem Komen homp page

Christelijke meditatie

Op woensdagavond 6 september start een nieuwe seizoen van christelijke meditatie onder de noemer ‘Op Adem Komen’ in Ouderkerk aan de Amstel. Er zijn meditaties aan de hand van een korte inspirerende tekst, muziekmeditatie of meditaties aan de hand van een afbeelding of icoon en een enkele keer een loopmeditatie. Meditatie kan helpen om te onthaasten, te ontspannen en de rust in jezelf terug te vinden, zodat je de weg naar binnen gaat ontdekken en tot eenvoud, ontvankelijkheid en verdieping komt. Omdat dit confronterend kan zijn, is er begeleiding. De ervaring leert dat samen mediteren makkelijker is dan in je eentje en dat de onderlinge verbondenheid stimulerend werkt.

Locatie:                       Om en om in de Amstelkerk en de St. Urbanuskerk, in september beginnen we in de Amstelkerk
Data:                           vanaf 6 september elke woensdag t/m 21 maart (uitgezonderd 27 december en 3 januari)
Tijd:                             20.00 tot 20.45 uur

Begeleiding:               wisselende begeleiders.