Amstelkerk

Op Adem Komen home page

Stilte is niet afwezigheid van geluid. Stilte is de diepste klank

                                                                                                                     -Tao Meng –

Hierbij nodigt de werkgroep Vacare u van harte uit om deel te nemen aan de wekelijkse meditaties op woensdagavond in Ouderkerk aan de Amstel.

Het is voorlopig de laatste maand dat er elke woensdagavond een meditatie gehouden wordt. In maart en april maken meditaties deel uit van de activiteiten in de 40dagentijd.
Daarna hopen we de meditaties in september weer te hervatten.
U krijgt het 40dagen programma doorgemaild.

Het programma in februari is als volgt:
woensdagavond    6 februari                    Woordmeditatie
woensdagavond  13 februari                    Zangmeditatie
woensdagavond  20 februari                    Woordmeditatie
woensdagavond  27 februari                    Loopmeditatie

De restauratiewerkzaamheden in de St. Urbanuskerk zijn uitgesteld dus in tegenstelling tot eerdere berichten zijn de meditaties gewoon in de St. Urbanus.

Plaats: St. Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31, 1191 KC Ouderkerk aan de Amstel.
Tijd: 20.00-20.45 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

De kosten voor de meditatieavonden op woensdag bedragen ongeveer € 1200,- per jaar. Wij nodigen u uit om, geheel vrijwillig, uw waardering voor deze avondmeditaties  te laten blijken door  het geven van een  financiële bijdrage. Wij zijn blij met iedere bijdrage in het daarvoor bestemde mandje. U kunt ook een bedrag overmaken op rekeningnummer  NL73RABO0351807071 van de Rabobank ten name van  Raad van Kerken onder vermelding van  Op Adem Komen.

Namens de werkgroep Vacare
Diana Berendsen, berendsenvangelderen@hetnet.nl
Adri Burger,  a.burger-degeus@planet.nl