Amstelkerk

Op Adem Komen home page

Veertig dagen de tijd

Veertig dagen nog tot Pasen
tot de winter is gegaan,
en het lengen van de dagen
kou en duisternis verjagen
en het leven op zal staan.

Veertig dagen nog tot Pasen
soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen
hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn.

Als Raad van Kerken in Ouderkerk aan de Amstel hebben wij weer geprobeerd om een gevarieerd programma samen te stellen. U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen op de aangegeven woensdagavonden. Zo hopen we met elkaar via versobering, gesprekken, film en muziek ons 40 dagen lang voor te bereiden, uitlopend in het Paasfeest.

Dominee Benedikte L. Bos & pastor Eugène Brussee

Veertigdagentijd 2020
Programma van de oecumenische woensdagavondbijeenkomsten

WOENSDAG 26 februari: Aswoensdagviering
St. Urbanuskerk: 19.30 uur
Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd. Ieder wordt op zijn of haar voorhoofd getekend met een kruisje van as, gemaakt van de verbrande palmtakken die uitgedeeld zijn op Palmzondag vorig jaar. De as is teken van vergankelijkheid en geeft aan dat wij uit aarde genomen zijn en van God de levensadem ingeblazen hebben gekregen (Gen. 2:7). De Aswoensdagviering is een boeteviering, waarin we vergeving vragen voor wat we fout hebben gedaan en aangeven afhankelijk te zijn van de genade van God. Zo gaan we op weg naar Pasen. Tevens zullen we ‘loslaatbriefjes’ verbranden, briefjes waarop ieder die dat wil kan schrijven wat hij of zij letterlijk en figuurlijk willen loslaten in de veertigdagentijd: dingen die ons op een negatieve manier neerdrukken en kleinmaken. Door daar los van te komen kunnen we ruimte maken voor God en de medemens.

WOENSDAG 4 maart: Sobere maaltijd
Pastorie St. Urbanuskerk: 18.30 uur (Cuyperskamer).
Deze maaltijd zal bestaan uit soep en brood. De kosten, €7.50 p.p., graag contant te voldoen, zijn bestemd voor de gezondheidszorg voor kinderen in Pakistan.
U bent van harte welkom om uw maag en hart te laten vullen!

U kunt zich opgeven via een inschrijfformulier achterin beide kerken of per email naar: Urbanusparochie@xs4all.nl of naar Adri Burger: a.burger-degeus@planet.nl

WOENSDAG 11 maart: Beeldmeditatie
St. Urbanuskerk: 20.00 uur
De beeldmeditatie zal gaan over het Lam Gods zoals dat op het plafond van de Urbanuskerk te zien is.

WOENSDAG 18 maart: Bezinnende wandeling
Ouderkerkerplas 17.00 uur.
Deze wandeling start bij de grote parkeerplaats van de Ouderkerkerplas. We wandelen alleen of in tweetallen, en een afstand naar eigen keuze. Tussen 17.45 uur en 18.15 uur is er op de startplaats gelegenheid tot gezamenlijk koffie- en  theedrinken. Opgave niet nodig.

WOENSDAG 25 maart: Koorzang, muziek en gedichten
Passie-concert met poëzie en muziek. Bezinnende teksten van Bonhoeffer en gedichten afgewisseld met gewijde koorzang en instrumentale muziek (piano, orgel en cello).
M.m.v.  Sonnenberg Kleinkoor, Eric Jan Joosse, Mieke van Loon en Diana Berendsen. Toegang: uw vrijwillige gift bij de uitgang.
St. Urbanuskerk: 20.00-21.00 uur

WOENSDAG 1 april: Film ‘Risen’
Amstelkerk: 19.00 uur
Een film over de Passie van Jezus vanuit het perspectief van een Romeinse strijder. Met een inleiding en een kort nagesprek. Kosten: €5,- per persoon. Opbrengst is voor de gezondheidszorg voor kinderen in Pakistan.

Opgave via Urbanusparochie@xs4all.nl of naar Adri Burger: a.burger-degeus@planet.nl

MAANDAG 6 en DINSDAG 7 april: Vespers
Amstelkerk: 19.30 uur: avondgebed in het kader van de Stille Week.

WOENSDAG 8 april: The Passion
Op het Kampje: 20.30-21.30 uur