Amstelkerk

Op Adem Komen home page

Hoe stiller je wordt, hoe meer je zult horen

– Rumi –

Hierbij nodigt de werkgroep Vacare u van harte uit om deel te nemen aan de wekelijkse meditaties op woensdagavond in Ouderkerk aan de Amstel.

Opgeven is niet nodig en deelname is gratis (indien u wilt kunt u een bijdrage achterlaten in het mandje).

Gun uzelf een moment van rust.

Het programma in december is als volgt:

woensdagavond  5 december                        Beeldmeditatie (Annunciatie)
woensdagavond 12 december                       Zangmeditatie
woensdagavond 19 december                       Woordmeditatie
woensdagavond 26 december                       Geen meditatie

Plaats: Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31, 1191 KC Ouderkerk aan de Amstel.

Tijd: 20.00-20.45 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

De kosten voor de meditatieavonden op woensdag bedragen ongeveer € 1200,- per jaar. Wij nodigen u uit om, geheel vrijwillig, uw waardering voor deze avondmeditaties  te laten blijken door  het geven van een  financiële bijdrage. Wij zijn blij met iedere bijdrage in het daarvoor bestemde mandje. U kunt ook een bedrag overmaken op rekeningnummer  NL73RABO0351807071 van de Rabobank ten name van  Raad van Kerken onder vermelding van  Op Adem Komen.

Namens de werkgroep Vacare
Diana Berendsen, berendsenvangelderen@hetnet.nl
Adri Burger,  a.burger-degeus@planet.nl