Amstelkerk

Op Adem Komen home page

Stilte is een onuitputtelijke bron van Liefde,
waar alles mag zijn precies zoals het is

                                                                                                                                            -Anneke Broertjes-

Met de start van het nieuwe schooljaar beginnen ook de wekelijkse meditaties weer. Voor het 6e seizoen nodigt de werkgroep Vacare u van harte uit voor deze meditaties.

Vacare is een platform voor meditatief leven en staat open voor iedereen die zich samen met anderen wil oefenen in meditatief leven. In Ouderkerk gebeurt dit vanuit een samenwerking tussen de Amstelkerk en de St. Urbanuskerk.

Iedereen is welkom op woensdagavond. Ook als u maar zo af en toe of zelfs maar één keer kan komen. Voel u vrij om eens te komen kijken.

Aan het eind van de meditaties blijven er altijd twee mensen uit de werkgroep Vacare zitten. Met hen kunt u napraten als u daar behoefte aan heeft. Zij ruimen ook de stoelen etc. op. Het is dan ook niet nodig dat u daarbij helpt. U mag de rust meenemen als u naar huis gaat.

De meditaties vinden afwisselend in de St. Urbanuskerk en de Amstelkerk plaats, de oneven maanden in de Amstelkerk en de even maanden in de St. Urbanuskerk.

 Het programma in september 2018 is als volgt:
Woensdagavond   5 september 2018            Woordmeditatie , met uitleg na afloop
Woensdagavond 12 september 2018           Zangmeditatie
Woensdagavond 19 september 2018           Woordmeditatie
Woensdagavond 26 september 2018           Meditatie

Plaats: AmstelkerkKerkstraat 11, 1191 JB Ouderkerk aan de Amstel.
Tijd: 20.00-20.45 uur (inloop via de zijdeur bij de consistorie vanaf 19.45 uur)

Zoals in het rooster vermeld zal er na de eerste woordmeditatie  op 5 september een uitleg gegeven worden over deze vorm van meditatie. U bent daartoe van harte uitgenodigd, maar voel u vrij om weg te gaan.

De kosten voor de meditatieavonden op woensdag bedragen ongeveer € 1200,- per jaar. Wij nodigen u uit om, geheel vrijwillig, uw waardering voor deze avondmeditaties  te laten blijken door  het geven van een  financiële bijdrage. Wij zijn blij met iedere bijdrage in het daarvoor bestemde mandje. U kunt ook een bedrag overmaken op rekeningnummer  NL73RABO0351807071 van de Rabobank ten name van  Raad van Kerken onder vermelding van  Op Adem Komen.

Namens de werkgroep Vacare
Diana Berendsen, berendsenvangelderen@hetnet.nl
Adri Burger,  a.burger-degeus@planet.nl