Amstelkerk

Op Adem Komen home page

Veertigdagentijd 2019

 

Programma van de oecumenische woensdagavondbijeenkomsten

 “Kom, adem ons open”


In het begin, zegt de Bijbel, zweefde Gods ruach, Gods adem, over het water. Ruach betekent: wind die in beweging zet, adem die leven doet ontstaan.

De aarde was nog woest, doods en duister. Alles moest nog beginnen, overal lagen kansen.

Toen schiep God de mens naar Zijn beeld en gelijkenis en blies hem de geest, de levensadem in. En Hij gaf ons, mensen, de opdracht om, gedragen door die adem te leven.

God wil ons deze levensadem blíjven geven, in een wereld waar mensen verstikt worden door zorgen, waarin regeringsleiders kortademig de eer voor zichzelf zoeken, waarin mensen hijgend deadlines op hun werk moeten halen.

In die wereld, ònze wereld, zoeken we in de veertigdagentijd weer naar rust, naar adem, naar opstanding uit wat een doods bestaan lijkt.

Inkeer, bezinning, verstilling, reflectie, zoveel woorden en begrippen zijn er om het wezen, de intentie en de sfeer van de veertigdagentijd te omschrijven.

We hopen dat u ook dit jaar de tijd neemt om op adem te komen op weg naar Pasen, geholpen door het aanbod dat de Raad van Kerken voor u samenstelde.

Pastor Eugène Brussee (Urbanuskerk) en
dominee Benedikte L. Bos (Amstelkerk)

WOENSDAG 6 maart: Aswoensdagviering Urbanuskerk: 19.30 uur
Oecumenische viering van Aswoensdag (voorgangers pastor Eugene Brussee en dominee Benedikte L. Bos) .
Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd. Ieder wordt op zijn of haar voorhoofd getekend met een kruisje van as, gemaakt van de verbrande palmtakken die uitgedeeld zijn op Palmzondag vorig jaar. De as is teken van vergankelijkheid en geeft aan dat wij uit aarde genomen zijn en van God de levensadem ingeblazen hebben gekregen (Gn. 2,7). De Aswoensdagviering is een boeteviering, waarin we vergeving vragen voor wat we fout hebben gedaan en aangeven afhankelijk te zijn van de genade van God. Zo gaan we op weg naar Pasen. Tevens zullen we ‘loslaatbriefjes’ verbranden, briefjes waarop ieder die dat wil kan schrijven wat hij of zij letterlijk en figuurlijk willen loslaten in de veertigdagentijd: dingen die ons op een negatieve manier neerdrukken en kleinmaken. Door daar los van te komen kunnen we ruimte maken voor God en de medemens.

WOENSDAG 13 maart: Zangmeditatie
Amstelkerk: 20.00-20.45 uur
Een zangmeditatie onder de bezielende leiding van sopraan Susanne Brussee. Opgave niet nodig.

WOENSDAG 20 maart:  Meditatief schilderen
Kosterswoning 20.00-21.30 uur.
Op deze avond beginnen we met een korte meditatie gericht op het Licht. Het Licht waar we vandaan komen, dat in ons huist en ons omgeeft.

Daarna gaan we vanuit het Licht schilderen. Dat gebeurt in stilte, om de voeling met ons hart én dat wat Licht voor ons betekent niet te verliezen.
Licht kan ons hoop geven, vreugde, troost of ons in contact brengen met Gods aanwezigheid. Wat zegt het Licht? Wat doet het met ons?

U hoeft niet te kunnen schilderen om mee te doen. Het hoeft niets te wórden.
Het gaat om samenzijn, in Stilte, met het Licht…..of hoe Dat heet…
Thema ‘het Licht’ Aanvang 20:00, tot uiterlijk 21:30
Maximaal 14 deelnemers. Kosten €5, graag ter plekke betalen.
Opgeven bij: Anneke Broertjes: ann.brothar@gmail.com

WOENSDAG 27 maart: Woordmeditatie rond de Schrift
Amstelkerk:20.00-20.45 uur.|
Dominee Benedikte Bos zal deze vorm van meditatie begeleiden op grond van de lezingen van de komende zondag.

WOENSDAG 3 april: Filmavond voor het goede doel
Amstelstroom: 19.00 uur
Een film vanuit het perspectief van een van de meest omstreden en fascinerende figuren uit de Bijbel:  Maria Magdalena. Met een inleiding en een kort gesprek. Kosten: 5,- euro per persoon. Opbrengst is voor het goede doel. Opgave via de twee kerken.

WOENSDAG 10 april: passieconcert
St. Urbanuskerk: 20.00 uur
We vragen geen toegangsprijs, vrijwillige gave bij de deurcollecte.

 15, 16 en 17 april: Vespers
Amstelkerk: 19.30 uur: avondgebed in het kader van de Stille Week