Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 30 augustus, 10.00 uur in de Amstelkerk

 

 

 

voorganger: ds. Mirjam Buitenwerf
organist: Eric Jan Joosse

 

  • orgelmuziek vooraf
  • kerkgangers komen de kerk binnen en nemen plaats op de plek die hen door het deurteam gewezen wordt
  • binnenkomst ambtsdragers
  • welkom door ouderling van dienst
  • psalm 139: 1 en 8 (de liederen worden door de ambtsdragers en organist gezongen, kerkgangers in Amstelkerk luisteren, thuis kan natuurlijk meegezongen worden!)
  • stil gebed, bemoediging en groet
  • lied kyriegebed met acclamatie lied 301k
  • gloria lied 150a: 1 en 2
  • gebed om de Heilige Geest
  • lezing uit het Oude Testament Psalm 105: 1-9
  • lied 825: 1 en 4
  • lezing uit het Nieuwe Testament Romeinen 8: 26-30 (uit Bijbel in Gewone Taal)
  • lied 675
  • uitleg en verkondiging
  • lied 848: 1, 2, 4 en 5
  • gebeden
  • (eventuele) mededelingen
  • lied 423: 1 en 2
  • wegzending en zegen beantwoord met een door allen uitgesproken “Amen”
  • orgelspel