Amstelkerk

Beroepingscommissie

Verslagen van de beroepingscommissie

De beroepingscommissie is compleet!

Zoals u afgelopen zondag 4 februari heeft gehoord is de beroepingscommissie compleet. Gelukkig hebben de leden van de voorbereidingscommissie zich bereid verklaard óók plaats te willen nemen in de beroepingscommissie.

Hierdoor kan het proces wat al in gang gezet is gemakkelijker voortgang krijgen.

Ik stel de commissie graag aan u voor;

  • Caroline Sonnenberg – voorzitter
  • Friederike Bakker – notulist
  • Wim Ovaa – beleidszaken
  • Henk Mul – secretaris; henkenlyda@gmail.com
  • Joke Stam – contact persoon voor de gemeente;
    020-4964542
  • Petra van Balderen – pr-zaken

Op de foto kunt u zien, dat wij – niet afgesproken van tevoren – onze dresscode op elkaar afstemmen; dat geeft goede hoop voor de verdere samenwerking!

Hieronder kunt u de verschillende opgestelde documenten nog eens nalezen:
Profielschets gemeente
Profielschets predikant
Rapportage aanbevelingen

Maart
Zoals u in het vorige bericht heeft kunnen lezen is de voltallige beroepingscommissie aan de slag gegaan. Joke Stam (020 – 4964542) heeft, als aanspreekpunt voor de gemeente, een aantal namen van predikanten van u mogen vernemen.
Dank u wel voor het meedenken!
Deze predikanten zijn geattendeerd op onze vacature. Vervolgens is het aan de predikanten zelf of zij een motivatiebrief willen schrijven.
Wij hebben van het mobiliteitsbureau een lijst met namen van predikanten gekregen die beroepbaar zijn. Ook zij zijn geattendeerd op onze vacature.
De vacature kunt u vinden op onze eigen Amstelkerk site. Ook is er een korte attendering op de site van de PKN geplaatst en in het aprilnummer van het magazine Woord en Weg.
De beroepingscommissie heeft tijdens een tweede training van Marcel Bos (Scolix) besproken op welke punten wij de sollicitatiebrieven gaan beoordelen.
De sluitingsdatum van de sollicitatiebrieven is op 13 april. Wij zijn erg benieuwd naar de brieven!

Tijdens een vergadering spraken wij naar elkaar uit, dat we het beroepingswerk best verantwoordelijk en spannend vinden. Daarom opende Caroline (vz) de daarop volgende vergadering met het lezen van psalm 121; “Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.”
Gelukkig staan wij er niet alleen voor!

Petra van Balderen

Februari
Waar staan we nu?
Afgelopen kerkenraadsvergadering jl 29 januari zijn de profielschetsen van de gemeente en de predikant vastgesteld en konden we een advieslijst voor beroepbare predikanten aanvragen. Deze predikanten krijgen van ons een mailtje waarin zij geattendeerd worden op onze vacature. Mocht u ons overigens een naam willen doorgeven, hoort Joke Stam dat graag van u. Dan kunnen we ook deze predikant attenderen op onze vacature en uitnodigen om ons een brief te schrijven.

Als u wilt kunt u verschillende documenten; zoals de profielschets van de predikant, hierboven lezen.

Wij zijn erg blij met de begeleiding die wij krijgen van Marcel Bos (Scolix) die zijn kennis en ervaring met werving en selectie deelt met ons. Daardoor kunnen wij ons goed voorbereiden vóórdat wij de vacature gaan plaatsen op onze Amstelkerk site, de site van de PKN, in het kerkblad Woord&Weg. Natuurlijk gaan we ook gebruik maken van LinkedIn en Twitter.

We zijn erg benieuwd naar de reacties en kijken uit naar de brieven die we gaan ontvangen. Maar zover is het nu nog niet; eerst héél goed nadenken over de juiste vorm van de vacature.
Dit kunnen wij niet alleen, wilt u voor ons bidden en God om wijsheid vragen?

Volgende maand hoop ik u weer verder te berichten over de stand van zaken van de beroepscommissie.

Petra van Balderen