Amstelkerk

Bij wie moet ik zijn voor…

Bij wie moet ik zijn voor…

Een overzicht van wie wat doet en hoe te bereiken.

WatWieTelefoonnr.E mail adres
ActiviteitenagendaTeun de Haan020-4964523/06-53405671teun.de.haan@kpnmail.nl
AdministratiescribaTeun de Haan020-4964523/06-53405671teun.de.haan@kpnmail.nl
Amnesty InternationalJoke Slager020-4963747slagerjoke@gmail.com
Autoververvoer naar de kerkTanny Veldhuizen020-4963225tanny.veldhuizen@hetnet.nl
BasicPeter de Braal020-6759004debraal@kpnplanet.nl
BeleidsscribaAdri Burger- de Geus020-4968371/ 06-20973682a.burger-degeus@planet.nl
BijbelwerkplaatsPastor Eugene Brussee020- 4961320e.brussee@rkamstelland.nl
Basiscatechese
Jongerencatechese
Beheerder AmstelstroomRianne Stork020-4963529/06-25463934verhuur@amstelstroom.net
Beheerder kerkgebouwRoel Habiecht020-4964499/06-27650056verhuur@amstekerk.net
BloemendienstWil Kars- vd Meijden020-4961723hwkars@gmail.com
CantatedienstenEric Jan Joosse020-4964249ericjanjoosse@hetnet.nl
Catechese
Centraal DienstencentrumDienstencentrum PKN030-8801880www.pkn.nl
ClassisBert Calf020-6963824g.h.calf@planet.nl
ContactAdri Burger- de Geus beleidsscriba020-4968371/ 06-20973682a.burger-degeus@planet.nl
ContactgroepSophie Wagenaar020-4961341
Coördinator LeeskringCorrie de Nooij- Brouwer020-4961732corriedenooij@gmail.com
Coördinator LeeskringJoke Stam020-4964542j.stam@upcmail.com
CrècheLyda Mul0297-582690henkenlyda@gmail.com
DiaconieMarga Ottenbros020-4967336margaottenbros@gmail.com
Dopen020-4965767
Gastvrije kerkJantine Bennen020-4963326jbennen@hetnet.nl
Gastvrije kerkMarcel Bos020-4967260marcelbos3@gmail.com
GesprekskringCorrie van Til020-4963937kcvantil@hotmail.com
Giften DiaconieBert Calf020-6963824g.h.calf@kpnplanet.nl
Giften t.b.v. De KerkBets van Stegeren020-4963140betsievdb@hetnet.nl
Interkerkelijk StencilbureauGovert Mansvelder020-4966256g.mansvelder@kpnplanet.nl
JeugdouderlingFriederike Bakker020-6421204h.bakker@hccnet.nl
Kerkblad inleveren kopijredactie kerkbladredactie@amstelkerk.net
Kerkblad secretarisDicky Hogenhout020-4961694a.hogenhout1@kpnplanet.nl
KerkrentmeestersLidy Habiecht- Vedder020-4964499habiecht@hetnet.nl
KindernevendienstEsther de Braal020-6759004Esther.debraal@kpnplanet.nl
KostersLidy Habiecht- Vedder020-4964499habiecht@hetnet.nl
LedenadministratieGerald Bakker020-6421204gc.bakker@hccnet.nl
Lief en Leed
LiturgiemakersNel Woltering020-4961035nelwol@ziggo.nl
Mededelingenbord020-4965767
OrganistEric Jan Joosse020-4964249ericjanjoosse@hetnet.nl
PastoraatBeppie Hagen020-4964069Beppie.hagen@kpplanet.nl
Penningmeester DiaconieBert Calf020-6963824g.h.calf@kpnplanet.nl
PredikantVacant020-4965767
PreekvoorzieningNel Wolteringnelwol@ziggo.nl
Preekvoorziening WaverPeter Roos0294-284999famproos@solcon.nl
Raad van Kerken
Secretaris
Linda den Hertog-Stam020-4963045linda@denhertogversleverancier.nl
RedactieKerkblad secretariaat020-4961694redactie@amstelkerk.net
Taakgroep EredienstLinda den Hertog-Stam020-4963045linda@denhertogversleverancier.nl
Taakgroep PastoraatBeppie Hagen020 4964069beppie.hagen@kpnplanet.nl
VerjaardagsfondsAat de Graaf020-4961256
VespersEric Jan Joosse020-496 4249ericjanjoosse@hetnet.nl
Voorzitter kerkenraadJantine Bennen020-4963326jbennen@hetnet.nl
WaverdienstenPeter Roos0294-284999famproos@solcon.nl
WebbeheerLyda Mul0297-582690webredactie@amstelkerk.net
WelkomscommissieLidy Habiecht020-496 4499habiecht@hetnet.nl
Werkgroep WebbeheerWebbeheerwebredactie@amstelkerk.net
Woensdagochtendgebed
Zanggroep Capella NovaEric Jan Joosse020-4964249ericjanjoosse@hetnet.nl
Zanguurtje TheresiaTeun de Haan020-4964523
06-53405671
teun.de.haan@kpnmail.nl
Zwo-werkgroepPeter Roos0294284999famproos@solcon.nl