Amstelkerk

Gemeente

Beeld van onze gemeente

De Amstelkerk is de Protestantse Kerk in Ouderkerk aan de Amstel. Wij willen een open en gastvrije gemeenschap vormen

Elke zondagmorgen om 10.00 uur  wordt er een goed verzorgde kerkdienst gehouden, soms ook op zondagavond zangdiensten, vespers en meer experimentele diensten. Daarnaast is er iedere woensdagmorgen het hele jaar door van 8.45-9.00 uur een ochtendgebed en zijn er van september tot Pasen meditatieve bijeenkomsten van 20.00-20.45 uur. Er zijn veel vrijwilligers actief. Kerkleden en buitenstaanders ervaren onze kerkelijke gemeente als warm en saamhorig. Er wordt naar elkaar omgekeken. Nieuwkomers worden open tegemoet getreden. Dorpsgenoten die met ons in contact komen, ervaren onze kerk als een positief ingestelde gemeen­schap.

De Amstelkerk is ontstaan na een fusie tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in 2000. Ons kerkgebouw is de Amstelkerk, het prachtige monumen­tale gebouw, dat in het centrum van het dorp staat, aan het plein, nabij het Kampje.

Informatie:
Adri Burger- de Geus
020 4968371 / 06 20973682
a.burger-degeus@planet.nl