Amstelkerk

Zondag 1 juli oecumenische I opener

Het thema van deze dienst is De Ontmoeting.

In deze dienst staat de ontmoeting tussen Filippus en de Ethiopiër centraal. Deze man was op reis; zoals velen van ons ook aan de vooravond van en reis zullen staan. En die reis kun je ook als innerlijke reis beschouwen. Zoeken we uitleg bij wat we zien, wat we tegenkomen, bij wat we lezen en  willen we leren wat de ander ons in die ontmoeting te zeggen heeft?

Staan we open voor de vreemdeling die op ons pad komt en ons een verrassend nieuw perspectief kan bieden?

Voorgangers in deze dienst zijn Eugene Brussee en André van der Stoel. Het Kwetternest zal zingen en het I-Openercombo verzorgt de muzikale begeleiding. Er is kinderopvang aanwezig,

Namens de werkgroep,
Jeannette Vader