Amstelkerk

Zondag 14 oktober dienst voor het werelddiaconaat

Zondag 14 oktober is er een dienst voor het Werelddiaconaat. De voorganger is deze zondag Arjen van der Spek.

Het collectedoel voor deze zondag is:

Leven van visserij in Nepal

In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed.

In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over  watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen is en over de verkoop van de vis.

UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is. En ze trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentenwinkel op te zetten.

Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen.

De ZWO beveelt deze collecte van harte bij u aan.
Hetzelfde bedrag wat deze collecte opbrengt, geeft de ZWO voor het rampeiland Sulaweisi.

Namens de ZWO, Lianne de Jong