Amstelkerk

Zondag 18 november ZWO dienst met ds. Cor Ofman

Wij collecteren in de dienst voor: Diversity House in Amsterdam-Oost. Die stichting is opgezet door een vluchteling uit Sierra Leone.

Ds. Cor Ofman wil vreemdelingen/vluchtelingen en Nederlanders met elkaar verbinden, d.m.v. maaltijden, cultuur, sport, netwerken en hulpverlening. De eerste stappen zette hij al eerder via Open Meal with Refugees (te traceren op Facebook).

Ook organiseert hij het inzamelen van voedsel, dat door supermarkten wordt afgedankt. Dit wordt dan verdeeld onder verschillende opvangplekken van ongedocumenteerden in Amsterdam.

Voor deze nieuwe organisatie houdt Cor Ofman (op dit moment) één dag per week spreekuur, in een gesprekskamer van het buurthuis De Meervaart.

Op het eerste spreekuur liep het al tamelijk vol.
Het project bezorgt ds. Cor Hofman veel uitzoekwerk gedurende de week. Alle hulp is welkom en naast financiële steun, zou een ook goede tweedehands laptop het werk vergemakkelijken.

Aan dit mooie doel gaat de ZWO haar steun verlenen! Helpt u mee?