Amstelkerk

2 november Allerzielen

Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd, op de dag ná Allerheiligen. Een oud gebruik is, om naar het kerkhof van vrienden en familie te gaan om bloemen te plaatsen, kaarsen op te steken en te bidden. Meestal is er in de rooms-katholieke kerken op die dag ook een gedachtenis-viering. In de Protestantse kerk wordt meestal de laatste zondag van het kerkelijk jaar (dus de zondag voor 1e Advent) gekozen als gedachtenisdienst; om daarin de gestorvenen van het afgelopen jaar te gedenken. Er zijn ook Protestantse kerken die deze gedachtenisdienst op of rond 2 november houden. 

We willen u graag informeren over de openstelling en de gedachtenisvieringen van de Amstelkerk en de Urbanuskerk. 

Allerzielen in de Amstelkerk
De Rooms Katholieke Urbanuskerk is open op Allerzielen, maar ook de Protestantse Amstelkerk. Iedereen is welkom om op 2 november tussen 12.00 en 16.00 uur een kaarsje aan te steken of de stilte te zoeken ter nagedachtenis van een bijzonder iemand. Een gelegenheid om dierbaren die gemist worden, te herdenken.  
Uiteraard zijn kinderen ook van harte welkom hierbij. 

Vanaf 15.30 zingt het Sonnenbergkoor toepasselijke liederen. Ook dan kunt u gewoon binnenlopen.

De gedachtenisdienst in de Amstelkerk.
Deze vindt plaats op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 24 november om 10.00 uur. In het volgende kerkblad vindt u daarover uitgebreidere informatie.

Allerzielen en gedachtenisdienst in de Urbanuskerk
In de Rooms Katholieke Urbanuskerk is op 2 november een viering in de kerk om 19.30 uur waarin de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht en mensen ook zelf een kaarsje kunnen opsteken voor degenen die ze moeten missen. Om 20.30 uur worden de graven gezegend op de begraafplaats achter de kerk.

Namens de taakgroep Pastoraat, Caroline Sonnenberg en ds Benedikte L. Bos