Amstelkerk

24 november 10.00 uur gedachtenisdienst

Op deze zondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedenken we net als voorgaande jaren onze geliefden die in het afgelopen jaar in ons midden zijn gestorven. We noemen de namen, we steken voor ieder een kaars aan en we dragen hen op aan Gods eeuwige barmhartigheid. In stilte gedenken wij de overledenen in de hoopvolle overtuiging dat niet de dood, maar God het laatste woord heeft over de mens.

De nabestaanden krijgen een aparte, persoonlijke uitnodiging voor deze viering. We hopen met gasten en gemeenteleden te vieren en te gedenken hoe wij met elkaar verbonden zijn, levenden en doden, vanuit het geloof dat God ons allen draagt in zijn trouw.