Amstelkerk

Let op ! Wijziging diensten.

Anders dan in het nieuwste kerkblad vermeldt gaat op 16 juni ds. Renger Prent in de Amstelkerk voor en is de oecumenische dienst op 23 juni om 10.00 uur in de Urbanuskerk. Die laatste dienst is door jongeren voorbereid en wordt grotendeels ook door hen uitgevoerd.