Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 13 december, 3e advent, 10.00 uur in de Amstelkerk

 

Voorganger: ds. Benedikte L. Bos
Organist: Eric Jan Joosse

thema:            Zet twee Nederlanders bij elkaar en je hebt een kerk.
Zet drie Nederlanders bij elkaar en je hebt een kerkscheuring

 • orgelmuziek vooraf
 • binnenkomst vanuit consistoriekamer dienstdoende ambtsdragers
 • welkom door ouderling van dienst
 • intochtspsalm 126a
 • stil gebed
 • bemoediging en groet in beurtspraak

v:         Onze hulp is in de naam van de Heer,
a:         die hemel en aarde gemaakt heeft;
v:         die trouw blijft tot in eeuwigheid;
a:         Hij laat niet varen de werken van zijn handen.
v:         De Heer zal bij u zijn,
a:         de Heer zal u bewaren.

 • drempellied lied 277
 • inleiding op de dienst (over zondag Gaudete)
 • kyrielied lied 437: 1, 3, 5 en 6
 • gebed om de Heilige Geest met gezongen Amen

 

 

 

 • lezing uit het Oude Testament: Jesaja 65: 17-25
 • zingen lied 450
 • lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 3: 22-30
 • zingen lied 439: 1 en 2
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 444
 • dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • zingen slotlied (staande) lied 460: 1, 2, 4, 5 en 6
 • wegzending
 • zegen met gezongen ‘Amen’