Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 13 december, 3e advent, 10.00 uur in de Amstelkerk

 

Voorganger: ds. Benedikte L. Bos
Organist: Eric Jan Joosse

thema:            Zet twee Nederlanders bij elkaar en je hebt een kerk.
Zet drie Nederlanders bij elkaar en je hebt een kerkscheuring

  • orgelmuziek vooraf
  • binnenkomst vanuit consistoriekamer dienstdoende ambtsdragers
  • welkom door ouderling van dienst
  • intochtspsalm 126a
  • stil gebed
  • bemoediging en groet in beurtspraak

v:         Onze hulp is in de naam van de Heer,
a:         die hemel en aarde gemaakt heeft;
v:         die trouw blijft tot in eeuwigheid;
a:         Hij laat niet varen de werken van zijn handen.
v:         De Heer zal bij u zijn,
a:         de Heer zal u bewaren.

  • drempellied lied 277
  • inleiding op de dienst (over zondag Gaudete)
  • kyrielied lied 437: 1, 3, 5 en 6
  • gebed om de Heilige Geest met gezongen Amen

 

 

 

  • lezing uit het Oude Testament: Jesaja 65: 17-25
  • zingen lied 450
  • lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 3: 22-30
  • zingen lied 439: 1 en 2
  • uitleg en verkondiging
  • zingen lied 444
  • dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
  • zingen slotlied (staande) lied 460: 1, 2, 4, 5 en 6
  • wegzending
  • zegen met gezongen ‘Amen’