Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor de kerstnachtdienst, 24 december in de Amstelkerk (21:30 uur)

 

begin uitzending om 21.30 u.
met de film “Geef het licht door” (zie ook mededeling aan het eind van de nieuwsbrief)
aanvang eredienst: 22.00 u.

voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse
thema: “Het was zo donker dat ik overal lichtpuntjes zag”

 • “Geef het licht door”-film
 • het licht komt de Amstelkerk binnen
 • lied 598 met herhalingen
 • welkom door ouderling van dienst
 • intochtslied 460: 1, 2, 4, 5 en 6
 • stil gebed
 • bemoediging en groet in beurtspraak

v:         Ons begin is in de naam van de levende God
a:         die liefde is en grond van ons bestaan
v:         die het licht roept in de nacht
a:         en in een kind ons nabij komt
v:         Donker is de wereld
a:         en duister vaak ons hart.
v:         Naar vrede verlangen wij
a:         zegen ons met uw licht
v:         De Heer zij met U
a:         Ook met u zij de Heer!

 • lied 433: 1, 2 en 5
 • gebed in de kerstnacht
 • lied 444: 1, 2 en 3
 • gebed bij de opening van de Schrift, eindigend met

 

 

 

 • 1e lezing: Jesaja 60: 1-2
 • lied 444: 4 en 5
 • 2e lezing: Lucas 2: 1-20
 • lied 487: 1 en 2
 • uitleg en verkondiging
 • projectlied lied 483
 • dank- en voorbeden
 • stil gebed, gezamenlijk bidden van het Onze Vader
 • slotlied Ere zij God
 • wegzending en zegen met gezongen ‘Amen

 

 • orgelspel