Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 3 januari 2021 10:00 uur

 

voorganger: ds Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse
thema: Hanna

 • orgelmuziek vooraf
 • binnenkomst vanuit consistoriekamer dienstdoende ambtsdragers
 • welkom door ouderling van dienst
 • intochtspsalm psalm 19: 1 en 2
 • stil gebed

bemoediging en groet

v:         Onze hulp is in de naam van de Heer
a:         die hemel en aarde gemaakt heeft;
v:         die trouw blijft tot in eeuwigheid;
a:         Hij laat niet varen de werken van zijn handen.
v:         De Heer zal bij u zijn,
a:         de Heer zal u bewaren.

 • zingen lied 513
 • kyriegebed met acclamatie lied 301h
 • glorialied lied 481
 • gebed om de Heilige Geest met gezongen amen

 

 

 

 • lezing uit het Oude Testament: Jesaja 61: 10 – 62: 5
 • zingen lied 176: 1, 2 en 3
 • lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 2: 22-24 en 36-38
 • zingen lied 152: 1, 2, 6 en 10
 • uitleg en verkondiging
 • zingen lied 527
 • dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • zingen slotlied (staande) lied 489
 • wegzending
 • zegen