Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 14 februari 2021

 

voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse
thema: Alles is liefde

 

 • Orgelmuziek vooraf
 • Binnenkomst vanuit consistoriekamer dienstdoende ambtsdragers
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Intochtspsalm psalm 33: 1, 2 en 8
  vers 1 gesproken, 2 en 8 gespeeld en thuis meegezongen
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Enkele woorden ter inleiding
 • Kyriegebed
 • Glorialied lied 659: 1 en 2
  vers 2 gesproken, vers 1 en 2 gespeeld en thuis meegezongen
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Lezing uit het Oude Testament: Hooglied 3: 1-5 en 4:1-7
 • Lied uit de RK-bundel “Gezangen voor liturgie” lied 531

Uit vuur en ijzer, zuur en zout, zo wijd als licht, zo eeuwenoud,
uit alles wordt een mens gebouwd, en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer in vuur te zijn, om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn, wordt alleman geboren.

Om water voor de zee te zijn, om anderman een woord te zijn,
om niemand weet, hoe groot, hoe klein, (gezocht, gekend, geboren),
om avond en morgenland, om hier te zijn en overkant,
om hand in een and’re hand, om niet te zijn verloren.

Om oud en wijd als licht te zijn, om lippen, water, dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn, gaat iemand tot een ander.
Naar verten die niemand weet, door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed, gaan mensen tot elkander.

enkele regels vooraf gelezen, daarna twee verzen gespeeld om te luisteren en/of thuis mee te zingen.

 • Lezing uit het Nieuwe Testament: Marc. 10: 1-12 en 1 Johannes 4: 7-8 en 11-12
 • Lied 322
  vers 1 gesproken (onder muziek), 2 en 3 gespeeld en thuis meegezongen
 • Uitleg en verkondiging
 • Lied 791
  vers 1 gesproken, 2 en 3 gespeeld & thuis gezongen; 4 gesproken; 5 en 6 gespeeld & thuis gezongen
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Slotlied 675
  een gedeelte gesproken daarna vers 1 en 2 gespeeld en thuis meegezongen