Amstelkerk

Actie Kerkbalans 2020

Ook in 2020 doen we weer mee aan de landelijke actie. Deze wordt gehouden van 18 januari t/m 1 februari.  U ontvangt een extra uitgave van het kerkblad geschreven door het College van Kerkrentmeesters.

Hierin willen we u inlichten over de plannen voor 2020. Zoals u begrijpt zullen  de activiteiten die we willen ontwikkelen in 2020 geld gaan kosten. Het zou fijn zijn als u via uw toezegging het ons mogelijk maakt om dit te realiseren.

Ook in 2020 hopen we als kerkelijke gemeente vele nieuwe initiatieven te gaan ontplooien.

We rekenen op uw inzet en uw bijdrage aan Kerkbalans. Dit alles met het doel om als kerkelijke gemeente ons geloof tot uiting te brengen. Saamhorigheid is heel belangrijk vooral in onze individualistische samenleving.

Namens het College van Kerkrentmeesters.