Amstelkerk

Leeskring

Leeskring

De Leeskring bestaat uit een aantal gemeenteleden. Zij komen 3 keer per jaar bij elkaar in de consistorie kamer van de kerk.
Er wordt dan een boek besproken dat door de groep gekozen is om te lezen.

Dat kunnen allerlei boeken zijn van reisverhaal, familieroman, fictie tot wereldliteratuur.
Het zijn inspirerende avonden van serieus tot vrolijk die uitnodigen om nog meer te lezen.

Nieuwe lezers van binnen en buiten de kerk zijn altijd welkom.

We komen weer bij elkaar op dinsdag 14 april 2020.
In de consistorie om 20:00 uur.
We gaan praten over het boek:
Mijn naam is Selma.
Geschreven door Selma van de Perre.
ISBN 978 94 004 0459 0

Mijn naam is Selma is niet het eerste autobiografische boek over de Tweede Wereldoorlog, maar het ligt voor de hand dat het een van de laatsten zal zijn. De generatie van hen die uit eigen ervaringen kunnen( en willen) vertellen wat zij hebben moeten doorstaan in de jaren 1940-1945 wordt steeds kleiner.
Het feit dat Selma Joods was speelde geen grote rol in haar leven. Dat veranderde toen op haar 17e jaar de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Haar vader moest zich melden. Hij ging en kwam niet meer terug. Ook haar moeder en zusje moesten na een korte onderduik periode dat lot ondergaan. Zij zelf sloot zich onder een valse naam aan bij het verzet. Tot het eind van de oorlog heeft niemand geweten dat ze Joods was. In het verzet heeft ze verschillende gevaarlijke opdrachten volbracht,tot ze verraden werd en via Vught naar Ravensbruck getransporteerd werd. Ze heeft dat kamp overleefd ondanks het feit dat ze veel heeft moeten lijden. Door toeval, geluk en moed heeft ze kunnen overleven.
Pas na de bevrijding heeft ze haar eigen naam weer durven noemen. Vandaar de titel: Mijn naam is Selma.
Ondanks het blijvend verdriet over het lot van haar ouders en zusje heeft ze na de oorlog toch nog een gelukkig leven gekend samen met haar 2 oudere broers die in Engeland de oorlog overleefd hadden en met de man met wie ze later trouwde.
En nu op haar 97e jaar probeert ze, zoveel als haar nog mogelijk is, aan jonge mensen haar verhaal te vertellen “opdat het niet vergeten wordt”.
We kozen ervoor dit boek te lezen in deze maanden van gedenken en vrijheid vieren opdat ook wij niet zullen vergeten wat er gebeuren kan als mensen tot tweederangs burgers gemaakt worden en rechtvaardigheid geen plaats meer heeft In de samenleving.

Corrie de Nooy en Joke Stam.
Informatie:
Joke stam
020-4964542
j.stam9@upcmail.nl