Amstelkerk

Leeskring

Leeskring

De Leeskring bestaat uit een aantal gemeenteleden. Zij komen 3 keer per jaar bij elkaar.
Er wordt dan een boek besproken dat door de groep gekozen is om te lezen.

Dat kunnen allerlei boeken zijn van reisverhaal, familieroman, fictie tot wereldliteratuur.
Het zijn inspirerende avonden van serieus tot vrolijk die uitnodigen om nog meer te lezen.

Nieuwe lezers van binnen en buiten de kerk zijn altijd welkom.

De leeskring leest het boek

NEANDERTHALERS BESTAAN NIET

geschreven door Teade de Boer.

Het is het avontuurlijke verhaal van een opgroeiende tiener die de grootste bewonderaar en trouwste aanhanger is van zijn vader, die geestelijk leider is van een gemeenschap die terug wil naar het “zuivere christendom”, zoals dat in zijn visie door Bonifatius werd gepredikt. Bonifatius is de heilige die de Friezen wilde bekeren en in 754 in Dokkum werd vermoord.
De zoon wordt ook persoonlijk beproefd door pesterijen op school die altijd betrekking hebben op zijn geloof.
Het is een roman over de “zegeningen” van een fundamentalistische geloofsovertuiging. Je krijgt inzicht in de ideeën van Bonifatius, maar ook hoe die zich verhouden tot het moderne leven.

We komen bij elkaar op dinsdagmiddag 4 oktober om 14.30 u  bij
Margreet van Blaaderen, Achterdijk 53.

Informatie:
Riet Harkema
020 233 7472
leeskring@amstelkerk.net