Amstelkerk

Collecte Diaconie in de maand februari

Diaconiecollecte februari

De eerste zondag van februari is een ZWO dienst. De andere drie zondagen is de collecte voor plaatselijke diaconale doeleinden. Hiermee kan de diaconie allerlei taken bekostigen, waaronder de bloemen in de kerk, de kerstattenties, het ouderenkerstfeest, de open vensterdag, noodhulp en de jaarlijkse afdracht voor Kerk in Actie.

Lees meer