Amstelkerk Amstelkerk

Collecte Diaconie in de maand september

De collecte van deze maand is voor diaconale werkzaamheden binnen de Amstelkerk, zoals de bloemengroet en de kaarten. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL12RABO0351803998