Amstelkerk

Collectedoel Diaconie Veertigdagentijd

Al weer 2 jaar geleden, tijdens de 40 dagentijd in 2020 was ook dit ons doel; kinderen in daklozenopvang in Amsterdam. Doordat we in, naar we nu weten, de eerste lockdown gingen als gevolg van Covid-19 hebben we dit nooit afgemaakt. Maar de urgentie is niet minder geworden, door corona zelfs nog meer!


In Amsterdam zijn veel mensen dakloos. In de Amstelkerk collecteren en verzamelen wel vaker voor dit doel, via de Regenbooggroep in de oogstdienst, maar ook via Stap Verder en het Wereldhuis voor de ongedocumenteerden.
Veel minder bekend is dat een grote en groeiende groep daklozen gezinnen met kinderen en jongeren zijn.
Dakloze gezinnen vormen een grote zorg in Amsterdam. Een zorg die onder andere het Leger des Heils ter harte neemt. Zij hebben een aantal opvangplekken (crisisopvang) voor gezinnen. In ieder geval wordt er dan uit alle macht geprobeerd om gezinnen, ouder(s) en kind(eren) bij elkaar te houden.

Lees verder