Amstelkerk

Collectedoel

Diaconie

Vanaf 2014 hebben we een nieuw giftenbeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen met name de collectes in de zomermaanden zijn. Verder kiezen we voor vier soorten doelen over het jaar: kansarmen in Nederland, medisch werk, kinderen, en armoedebestrijding werelddwijd. Daarbinnen kiezen we dan steeds een doel.

Diaconale collectes van oktober

Op 2 oktober collecteren we in de Diaconie weer voor het diaconaal werk dat wereldwijd wordt uitgevoerd. Deze ZWO-collecte, de afkorting staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, zal bijdragen in het verspreiden van het evangelie maar is vooral een antwoord van de kerken op de nood in de wereld. Geld wordt vooral ingezet in duurzame oplossingen en verbeteringen in zich ontwikkelende landen. Op dit moment gaat er veel aandacht uit naar de nood die er is in Pakistan na de enorme overstromingen die dat land op dit moment teisteren.

De collectes van 9, 16 en 23 oktober zullen bestemd worden voor het werk van de Regenbooggroep in Amsterdam. De organisatie heeft als missie van de stad een plek te maken die voor iedereen is en waar iedereen gelijke kansen heeft. Een stad waarin mensen met veel mogelijkheden en mensen met weinig kansen samen leven en werken. Waarin we betrokken zijn bij elkaars leven en elkaar versterken. Waar mensen die dat kunnen, zich vrijwillig inzetten om de samenleving te helpen dragen. Waarin de stad ieders thuis is. Waarin niemand zich verloren hoeft te voelen. Een prachtig ideaal om aan mee te werken. Zie ook gerust voor meer informatie: www.deregenboog.org

Zondag 30 oktober willen we bestemmen voor het plaatselijk diaconaal werk. Ook in onze kerk en in onze Gemeente is er genoeg te doen en is het nodig dat we aandacht geven aan hen die vaak in stilte hun last dragen.

Alle collectes van harte aanbevolen!

Mooi maand toegewenst, namens de Diaconie,

Martin de Groot.

Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL12 RABO 0351 8039 98

Diaconale collectes van september

In september collecteren we in de Diaconie weer voor het werk dat verricht wordt op de campus van Tulip Garden in India waar Stichting Derde Wereld Hulp twee kindertehuizen draaiende houdt. In die kindertehuizen worden weeskinderen opgevangen en kinderen uit straatarme gezinnen uit de regio Vijayawada in de provincie Andhra Pradesh. Onderdak, kleding, scholing, gezonde voeding, gezondheidszorg, liefde en genegenheid, zaken die bij ons als vanzelfsprekend worden beschouwd, zijn in India niet voor iedereen weggelegd. Stichting Derde Wereld Hulp en de vele vrijwilligers die voor hen actief zijn zorgen er samen met de medewerkers in de beide tehuizen voor dat aan de basisvoorwaarden voor een gelukkig leven voor deze kinderen kan worden voldaan. Al jaren draagt de Amstelkerk een warm hart toe aan Tulip Garden, de toekomst van de jongeren die in India zo worden opgevangen wordt door ons geschreven. We willen ook deze collectes weer van harte bij u aanbevelen. Voor meer informatie over de stichting die zijn wortels kent in Ouderkerk aan de Amstel: www.sdwh.nl

Neemt u ook gerust een folder mee over het werk in Tulip Garden, ze liggen bij de uitgang.

Mooi maand toegewenst, namens de Diaconie,

Martin de Groot.

Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL12 RABO 0351 8039 98

Inzamelen van postzegels, kaarten, oude mobieltjes,cartridges en pennen

Spaart u ook weer mee deze zomer. Spaar alle ansichtkaarten en postzegels die u onvangt.

Al jaren sparen we in onze kerk bovenstaande spullen in voor Kerk in Actie. Bij de garderobe staat een bak waar u de verzamelde spullen in kunt doen.

Als u nu eens zoveel heeft dat het te zwaar is om mee te nemen naar de kerk, dan kunnen we het eventueel bij u ophalen.

Lees meer