Amstelkerk

Collectedoel

Diaconie

Vanaf 2014 hebben we een nieuw giftenbeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen met name de collectes in de zomermaanden zijn. Verder kiezen we voor vier soorten doelen over het jaar: kansarmen in Nederland, medisch werk, kinderen, en armoedebestrijding werelddwijd. Daarbinnen kiezen we dan steeds een doel.

Diaconale collectes van mei 2024

De gehele maand mei staat wat de diaconale collectes betreft in het teken van ons plaatselijke Hospice Zuider Amstel.  Deze organisatie heeft sedert de start van het project ons hart gestolen en we hopen dat zij met uw bijdrage hun doelen voor dit kalenderjaar kunnen waarmaken: het verder vorm geven aan de extra kamer die nu is gerealiseerd. Meer mensen kunnen nu in het Hospice worden verpleegd maar natuurlijk gaan daar ook de kosten mee omhoog. Welnu: uw bijdrage deze maand gaat van grote betekenis zijn voor het welzijn in de laatste fase van hun leven van hen die in het plaatselijk Hospice liefdevol zullen worden verpleegd.

Alle collectes zijn ook in mei weer van harte aanbevolen! We willen u een heel mooi voorjaar toewensen.

Met vriendelijke groet, namens de Diaconie,

Martin de Groot.

Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL12 RABO 0351 8039 98

Inzamelen van postzegels, kaarten, oude mobieltjes,cartridges en pennen

Spaart u ook weer mee deze zomer. Spaar alle ansichtkaarten en postzegels die u onvangt.

Al jaren sparen we in onze kerk bovenstaande spullen in voor Kerk in Actie. Bij de garderobe staat een bak waar u de verzamelde spullen in kunt doen.

Als u nu eens zoveel heeft dat het te zwaar is om mee te nemen naar de kerk, dan kunnen we het eventueel bij u ophalen.

Lees meer