Amstelkerk

Collectedoel

Vanaf 2014 hebben we een nieuw giftenbeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen met name de collectes in de zomermaanden zijn. Verder kiezen we voor vier soorten doelen over het jaar: kansarmen in Nederland, medisch werk, kinderen, en armoedebestrijding werelddwijd. Daarbinnen kiezen we dan steeds een doel.

Diaconaal doel mei

Het hospice in Ouderkerk aan de Amstel

Afgelopen maandag, 3 mei, opende in Ouderkerk het nieuwe hospice Zuider-Amstel haar deuren. Het hospice biedt een warme en veilige plek waar mensen in hun laatste levensfase de kans krijgen om in alle rust, en op hun eigen gekozen manier, met hun naasten door te brengen. De diaconie ondersteunt dit van harte en heeft dan ook de inrichting van één van de vier kamers bekostigd.

Omdat het hospice de eerste paar jaar helemaal rond moet komen van giften, hebben wij besloten de komende jaren, in de maand mei, te collecteren voor dit mooie initiatief.

De diaconie beveelt u deze collecte van harte aan.

U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie: NL NL12 RABO 0351 8039 98 ovv Hospice

Overweegt u aan het eind van het jaar s.v.p. ook eens een grotere gift. Door uw giften kan de diaconie veel goeds doen. Indien gewenst kunt u een speciale bestemming vermelden. Als u het opgeeft aan de belasting, betaalt die een flink percentage mee!