Amstelkerk

Collectedoel

Diaconie

Vanaf 2014 hebben we een nieuw giftenbeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen met name de collectes in de zomermaanden zijn. Verder kiezen we voor vier soorten doelen over het jaar: kansarmen in Nederland, medisch werk, kinderen, en armoedebestrijding werelddwijd. Daarbinnen kiezen we dan steeds een doel.

Diaconale collectes van februari

Voor de diaconale collectes die in februari 2023 op de planning staan, hebben we de volgende doelen voor ogen:

De dienst van zondag 5 februari is een ZWO-dienst waarin we zullen inzamelen voor een wereld- diaconaal ontwikkelingsproject. We zullen in de dienst zelf u hierover informeren.

De giften in de diensten van 12 en 19 februari zullen wij bestemmen voor plaatselijk diaconaal werk. Ook in onze gemeente Ouderkerk aan de Amstel is aandacht voor mensen die het moeilijk hebben in deze tijd van groot belang.

De dienst van 26 februari is alweer de eerste dienst in de 40-dagentijd. We volgen en steunen in die periode de projecten die Kerk in Actie aanbiedt binnen het thema “Uit liefde voor jou”.

Alle collectes zijn van harte aanbevolen!

Met vriendelijke groet, namens de Diaconie,

Martin de Groot.

Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL12 RABO 0351 8039 98

Diaconale collectes van maart

We zijn al op weg in de 40-dagentijd: zondag 26 februari was de eerste zondag ervan. Het thema van “Kerk in Actie” in deze periode is “Uit liefde voor jou”. Nu de kringloopwinkel De Tulp heeft moeten sluiten in het dorp heeft de diaconie het plan opgevat om daarom de gelden die we met de verschillende collectes in deze periode houden te bestemmen voor Stichting Derde Wereld Hulp in het project Tulip Garden. Voor de meesten van u een bekend doel en gedragen in de regio en past naar onze smaak prima in het genoemde thema.

Tot en met zondag 2 april zal uw bijdrage dus helpen om de levensstandaard van de kinderen in Tulip Garden te verbeteren: voedsel, medicatie, scholing en begeleiding zijn de speerpunten van SDWH in hun projecten in India.

Alle collectes in deze periode zijn weer van harte aanbevolen!

Het voorjaar lonkt! Geniet van het langer worden van de dagen.

Met vriendelijke groet, namens de Diaconie,

Martin de Groot

Inzamelen van postzegels, kaarten, oude mobieltjes,cartridges en pennen

Spaart u ook weer mee deze zomer. Spaar alle ansichtkaarten en postzegels die u onvangt.

Al jaren sparen we in onze kerk bovenstaande spullen in voor Kerk in Actie. Bij de garderobe staat een bak waar u de verzamelde spullen in kunt doen.

Als u nu eens zoveel heeft dat het te zwaar is om mee te nemen naar de kerk, dan kunnen we het eventueel bij u ophalen.

Lees meer