Amstelkerk Amstelkerk

Collectedoel

Vanaf 2014 hebben we een nieuw giftenbeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen met name de collectes in de zomermaanden zijn. Verder kiezen we voor vier soorten doelen over het jaar: kansarmen in Nederland, medisch werk, kinderen, en armoedebestrijding werelddwijd. Daarbinnen kiezen we dan steeds een doel.

Collecte Diaconie in de maand september

Op 5 september heeft de diaconie als collecte doel gekozen voor de Zonnebloem. Een prachtige organisatie die allerlei projecten ondersteund, ook lokaal. De rest van de maand is voor onze eigen werkzaamheden, zoals de bloemengroet en de kaarten. U kunt uw gift overmaken op rekening nummer NL12RABO0351803998 o.v.v. Zonnebloem.

Diaconaal doel augustus

Augustus Deze maand zullen wij collecteren voor de armoede wereldwijd en het specifieke doel wat we uitgekozen hebben is De Shelter Ministries in Zuid-Afrika. De Shelter bestaat uit 3 pijlers. De zondagsschool, het kindertehuis en de jeugdcentra. leder weekend geeft de Shelter aan honderden kinderen zondagsschool op verschillende plekken rondom Kriel. Op deze manier brengen ze niet alleen het evangelie, maar hebben ze ook contact met de gemeenschap. In het kindertehuis vangt de Shelter kinderen op tot ongeveer 18 jaar. De kinderen kunnen niet meer thuis wonen of hun ouders leven niet meer (vaak door aids). In het tehuis wordt aan de kinderen weer een toekomst geboden in een huiselijke omgeving. De twee jeugdcentra bieden een speelgelegenheid voor kinderen en jeugd. Daarnaast is er huiswerkbegeleiding en een kleuterschool. Ook worden de kinderen hier zowel geestelijk als praktisch ondersteund. Het is prachtig werk dat hier gedaan wordt, de diaconie ondersteunt dit van harte.

U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL12RABO 0351803998 o.v.v. de Shelter