Amstelkerk

Collectedoel

Vanaf 2014 hebben we een nieuw giftenbeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen met name de collectes in de zomermaanden zijn. Verder kiezen we voor vier soorten doelen over het jaar: kansarmen in Nederland, medisch werk, kinderen, en armoedebestrijding werelddwijd. Daarbinnen kiezen we dan steeds een doel.

Collecte Diaconie in de maand december

Diaconiecollecte Advent en Kerst 2021; GEEF LICHT!

Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee!
Geef licht aan vluchtelingkinderen in Griekenland.

In Griekenland komen dagelijks vele vluchtelingen aan, op zoek naar veiligheid en een betere toekomst. Onder hen ook duizenden kinderen. Ze komen terecht in onveilige kampen met gammele tenten. Er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Het ergste is misschien wel de uitzichtloosheid, het jarenlange onzekere wachten.

Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen
hen met voedsel, gezondheidszorg en onderwijs, proberen hen op een betere
plek te krijgen en pleiten er bij de overheid voor meer van hen in Nederland op te
nemen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u dit belangrijke werk van Kerk in Actie voor opvang van gestrande vluchtelingen. Doet u mee?

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos

De diaconie beveelt deze collecte dan ook van harte bij u aan! U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie: NL NL12 RABO 0351 8039 98 ovv Geef licht!

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Rekeningnummer NL12RABO0351803998 o.v.v. Regenboog