Amstelkerk

Collectedoel

Vanaf 2014 hebben we een nieuw giftenbeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen met name de collectes in de zomermaanden zijn. Verder kiezen we voor vier soorten doelen over het jaar: kansarmen in Nederland, medisch werk, kinderen, en armoedebestrijding werelddwijd. Daarbinnen kiezen we dan steeds een doel.

Tijdens de 40 dagen tijd is de collecte voor Tulip Garden.

Tulip Garden in India, opgericht door Margreet van Coeverden, vangt kinderen op uit de allerarmste gezinnen en weeskinderen en biedt ze onderdak, voeding, gezondheidszorg, scholing, structuur en een liefdevol gezinsleven en daarmee de kans op een goede en zelfstandige toekomst.

Geen onbekend doel voor onze gemeente en zelfs geen onbekend doel als 40 dagentijd project, maar heel hard nodig. Er is dringend een nieuwe, gezonde en jonge koe nodig zodat de kinderen elke dag verse melk en zelfgemaakte yoghurt (curd) kunnen krijgen en daarnaast is de rioleringspomp net stuk gegaan en deze moet dringend vervangen worden.

Velen van u hebben een spaarpotje als bouwpakket ontvangen om hiervoor te sparen. Mocht u deze niet hebben gekregen. Hier kunt u een pdf downloaden en zelf uitprinten.

Maar overmaken mag natuurlijk ook op het rekeningnummer van de diaconie

NL12 RABO 035 18 03 998 ovv Tulip Garden/40 dagenproject.

En wat is het 40 dagenproject zonder tulpen, zeker nu dat zo toepasselijk is? Daarom kunt u dit jaar tulpen bestellen. U kunt uw bestelling doorgeven aan Ingrid van der Neut 06-46088572 of ingridvanderneut@gmail.com De bestelling moet voor donderdag 17.00 uur binnen zijn.

De tulpen zijn 1 bos voor €3 of 2 bossen voor €5.  Maar u kunt ook een abonnement nemen. U bestelt dan in 1x voor de komende 6 zaterdagen 1 of 2 bossen per keer. 6 x 1 bos voor €15 of 6 x 2 bossen voor €25.

De tulpen worden op zaterdag door de jeugd bij u thuisbezorgd.

U kunt het te betalen bedrag overmaken op rekeningnummer NL81 RABO 035 18 89 086 tnv Stichting Derde Wereld Hulp ovv tulpen. U kunt uiteraard ook contact betalen bij aflevering.

Op het moment van schrijven loopt het al storm bij de tulpenbestellingen! En u wilt toch ook zo’n mooie en verse bos tulpen iedere zaterdag!

Overweegt u aan het eind van het jaar s.v.p. ook eens een grotere gift. Door uw giften kan de diaconie veel goeds doen. Indien gewenst kunt u een speciale bestemming vermelden. Als u het opgeeft aan de belasting, betaalt die een flink percentage mee!