Amstelkerk

Collectedoel

Diaconie

Vanaf 2014 hebben we een nieuw giftenbeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen met name de collectes in de zomermaanden zijn. Verder kiezen we voor vier soorten doelen over het jaar: kansarmen in Nederland, medisch werk, kinderen, en armoedebestrijding werelddwijd. Daarbinnen kiezen we dan steeds een doel.

Diaconale collectes van juni

De gehele maand juni zullen we de diaconale collectes bestemmen voor het plaatselijk diaconaal werk en voor doelen die we eventueel nog nader willen bepalen. Ook plaatselijk is er immers voldoende om aandacht aan te besteden gelet op de aanspraak die door bewoners van Ouderkerk wordt gedaan op onze ‘Geef- en Neemkast’ die we met regelmaat moeten bijvullen. De kast naast de kerk lijkt als een tierelier te lopen. Is deze vol, dan ook zo weer leeg. Het lijkt erop dat veel mensen de weg naar de kast hebben gevonden. Ergens natuurlijk verdrietig, maar wat fijn dat we zo ook mensen kunnen helpen!
De diaconie zorgt er zoveel mogelijk voor dat er basisproducten in de kast staan, zoals koffie en thee, suiker, meel, rijst en pasta, broodbeleg etc. Maar helaas kunnen wij niet elke dag de kast bijvullen. Mocht u af en toe iets kunnen missen, dan wilt u misschien meehelpen en wat in de kast zetten. Ruilen mag natuurlijk ook!
In de kast mogen (het liefst) houdbare producten en verzorgingsproducten.
Helpt u mee?

Met vriendelijke groet, namens de Diaconie,

Martin de Groot.

Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL12 RABO 0351 8039 98

Diaconale collectes van juli en augustus

De gehele maand juli zullen we de diaconale collectes bestemmen voor Stichting Bootvluchteling, een organisatie die “MENSEN BOVEN GRENZEN” stelt.
Stichting Bootvluchteling wil een verschil maken op de plekken waar dat het hardst nodig is. Met hun vrijwilligers bieden zij concrete, praktische hulp aan mensen op de vlucht. Zij verlenen hulp aan de duizenden mensen die noodgedwongen gevlucht zijn en vastzitten aan de randen van Europa. In Griekenland geven zij hen toegang tot medische en psychosociale zorg. Ook komen zij in actie voor een eerlijker asielbeleid.
De Stichting stuurt een medisch team met artsen, verpleegkundigen en psychologen aan en biedt zodoende hulp vanuit een mobiele kliniek. Zij bieden activiteiten gericht op mentale gezondheid aan, zodat zij bijdragen aan menswaardigheid en compassie met de vluchtelingen. Stichting Bootvluchteling zet zich ook in voor het beschermen en bevorderen van de fundamentele rechten en belangen van vluchtelingen. Zij doen dit door rechtenschendingen en falend beleid vast te leggen en krachtige en bewezen verhalen te delen met beleidsmakers en besluitvormers.
Natuurlijk willen we deze collectes van harte bij u aanbevelen. Net als die van de maand augustus. Dan hebben de collectes dezelfde bestemming als in juni.
Namens de diaconie wil ik u een fijne zomerperiode toewensen
Met vriendelijke groet, namens de Diaconie,
Martin de Groot.

Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL12 RABO 0351 8039 98

Inzamelen van postzegels, kaarten, oude mobieltjes,cartridges en pennen

Spaart u ook weer mee deze zomer. Spaar alle ansichtkaarten en postzegels die u onvangt.

Al jaren sparen we in onze kerk bovenstaande spullen in voor Kerk in Actie. Bij de garderobe staat een bak waar u de verzamelde spullen in kunt doen.

Als u nu eens zoveel heeft dat het te zwaar is om mee te nemen naar de kerk, dan kunnen we het eventueel bij u ophalen.

Lees meer