Amstelkerk

Collectedoel

Diaconie

Vanaf 2014 hebben we een nieuw giftenbeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen met name de collectes in de zomermaanden zijn. Verder kiezen we voor vier soorten doelen over het jaar: kansarmen in Nederland, medisch werk, kinderen, en armoedebestrijding werelddwijd. Daarbinnen kiezen we dan steeds een doel.

DIACONAAL COLLECTEDOEL IN MEI

In de maand mei willen we de diaconale collecte bestemmen voor het Hospice Zuider-Amstel.

Sinds mei 2021 is het Hospice aan de Theresiastraat geopend.

Door deskundige zorg van verplegend personeel en vrijwilligers wordt er geprobeerd om een prettige, warme en veilige omgeving te bieden. Een plek waar mensen in hun laatste levensfase de kans krijgen in alle rust en op hun eigen gekozen manier met hun naasten door te brengen en afscheid te nemen.

In de eerste jaren is het Hospice volledig afhankelijk van donaties, giften en andere bijdragen. Pas in het derde jaar kunnen ze rekenen op subsidies.

Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL12 RABO 0351 8039 98 o.v.v Hospice Zuider-Amstel

Het 40 dagen project 2022

Het 40 dagen project voor 2022 is, als ik dit schrijf, alweer voorbij. Naast mij op tafel staan de laatst gebrachte tulpen te stralen.
En wat is het weer een “ouderwets” goed project geweest!
Wat is er hard gewerkt door de ‘tulpenmensen’! Iedere vrijdag kijken wie er die zaterdag weer beschikbaar zou zijn om de tulpen rond te brengen. Iedere vrijdag zorgen dat de tulpen er weer zijn. Iedere zaterdag weer klaar staan om de tulpen uit te delen aan de rondbrengers. En de rondbrengers, die hebben weer vele kilometers afgelegd om naar iedereen de bestelde tulpen te brengen. Er zijn 930 bossen in de afgelopen 6 weken rondgebracht.
De ingekochte tulpen zijn door velen gesponsord! Hierdoor kan de gehele opbrengst uit de tulpenverkoop naar het project. Geweldig gewoon!
Wat is er hard gewerkt door de mensen die het diner weer zo geweldig hebben georganiseerd! De inkoop, het koken, het bedienen. We konden genieten van het lekkere eten en tussendoor gezellig spannend een rondje bingo spelen.
We willen dan ook alle mensen die op welke manier dan ook hebben meegewerkt in dit project en alle sponsoren in het bijzonder enorm bedanken! Zonder jullie inzet en hulp was dit nooit gelukt!
Alle activiteiten en de collectegelden hebben dan ook een prachtig bedrag opgeleverd, gewoon ongelofelijk!

Verkoop tulpen; € 2355,60
Diner en bingo; € 1203,-
Collecte-opbrengsten € 714,50

Dit maakt dat er een fantastisch bedrag van € 4273,10 is voor Dakloze kinderen in Amsterdam.

Na contact met de dagelijkse leiding van een van de opvanghuizen ‘de Noordkaap’, kwam de vraag of we voor de kinderen rugzakjes wilden maken voor de zomervakantie. Zodat de kinderen toch iets speciaals krijgen en kunnen doen tijdens de komende zomervakantie. In de rugzak kunnen we verschillende dingetjes doen, maar in ieder geval een leuke handdoek, een zonnebril, kleurboek, kleurtjes en een ijsbon. En we verzinnen vast nog wel wat meer!
Maar we hebben geld voor meer! Hiermee willen we wij in overleg met de leiding kijken naar een goede, zinvolle en duurzame besteding voor de kinderen van nu en die er nog gaan komen.
Ik houd u op de hoogte van het verloop van dit project en het contact met de leiding van de Noordkaap en het Leger des Heils.

Namens de ZWO, de Jeugd en de diaconie,
Marga Ottenbros