Amstelkerk

Collectedoel

Vanaf 2014 hebben we een nieuw giftenbeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen met name de collectes in de zomermaanden zijn. Verder kiezen we voor vier soorten doelen over het jaar: kansarmen in Nederland, medisch werk, kinderen, en armoedebestrijding werelddwijd. Daarbinnen kiezen we dan steeds een doel.

Komende zondag is de collecte voor plaatselijke diaconale doeleinden.  Zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk, de kerst attentie, het ouderen kerstfeest, open vensterdag, noodhulp en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie.

U kunt uw gift overmaken op bankrekening nummer NL12 RABO 0351 8039 98 ovv Diaconie.

Overweegt u aan het eind van het jaar s.v.p. ook eens een grotere gift. Door uw giften kan de diaconie veel goeds doen. Indien gewenst kunt u een speciale bestemming vermelden. Als u het opgeeft aan de belasting, betaalt die een flink percentage mee!