Amstelkerk

Ledenadministratie

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door de heer Gerald Bakker. 

Hoe werkt de ledenadministratie?
De kerkelijke ledenadministratie wordt primair beheerd door de afdeling LRP van de PKN in Utrecht. Lokale ledenadministrateurs beheren ledengegevens van hun eigen gemeente of wijk.
Om de ledenadministratie volledig en correct te houden is het belangrijk dat mutaties goed doorgegeven en verwerkt worden. Dit geldt zowel voor de landelijke als de lokale administraties.

De meeste burgerlijke mutaties worden door de gemeentelijke basisadministratie (via een tussenliggende instantie SILA) automatisch doorgegeven aan de SMRA. Dit geldt met name voor verhuizingen en overlijden.

Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer een gemeentelid verhuist naar een andere gemeente, hij of zij automatisch wordt overgeschreven naar de nieuwe kerkelijke gemeente.
Dit automatisch doorgeven geldt niet voor andere mutaties, zoals huwelijken en geboortes. Hiervoor is de ledenadministratie dus afhankelijk van input vanuit de gemeente. Een geboortekaartje naar de ledenadministrateur of scriba wordt zeer op prijs gesteld!

Wie om redenen van privacy niet wil dat burgerlijke gegevens automatisch doorgegeven worden naar kerkelijke instanties kan dit opgeven aan de ledenadministrateur. Er kan dan een zgn. SILA-blokkade worden aangebracht. Hierna is men zelf, of een naaste, verantwoordelijk voor het doorgeven van verhuizingen en overlijden aan de kerkelijke ledenadministratie.

Voor kerkelijke mutaties (denk aan doop, belijdenis, in- en uitschrijvingen) zijn we uiteraard uitsluitend afhankelijk van input vanuit de gemeente.

  • Doop en belijdenis worden in de regel uitgebreid aangekondigd in het kerkbericht en in voorafgaande kerkdiensten. Normaal gesproken komen de relevante gegevens via de dominee bij de ledenadministrateur.
  • Voor inschrijvingen is een e-mail of een briefje voldoende. Gegevens die we nodig hebben zijn: geboortedatum, volledige naam, burgerlijke staat, adresgegevens en doop of belijdenis. Wie nog lid is van een ander kerkgenootschap dient zich daar zelf uit te schrijven.
  • Voor uitschrijvingen is eveneens een e-mail of brief voldoende. Invullen van een formulier of plaatsen van een handtekening is niet nodig.
  • Wie overgeschreven wil worden naar een andere geografische kerkelijke gemeente kan zich richten tot ofwel de eigen gemeente ofwel de gemeente van voorkeur. De overschrijving is normaal gesproken binnen enkele dagen afgerond.

Voor het doorgeven van mutaties kan het volgende adres gebruikt worden:
Hoger Amstellaan 23,
1191 GM Ouderkerk a/d Amstel
of ledenadministratie@amstelkerk.net