Amstelkerk

Scribaat

Het scribaat

(een kerkelijk woord voor secretariaat van de kerk) van de Amstelkerk is in drieën opgesplitst. Op die manier zijn de werkzaamheden voor één scriba minder omvattend.

Administratiescriba

Voor de administratie is er een administratief scriba. Bij hem komt alle post voor de kerk binnen. Hij zorgt ervoor dat die post op de juiste plek terecht komt. Voor de kerkenraadsvergadering maakt hij een lijst van ingekomen- en uitgegane stukken; die lijst wordt met de vergaderstukken aan alle kerkenraadsleden gemaild.

Informatie:
Coos de Ruiter; u kunt schrijven naar:
scriba@amstelkerk.net

Beleidsscriba

Voor het (helpen) maken van beleid en de uitvoering ervan is er  de beleidsscriba. Hij bereidt de agenda voor van de kerkenraadsvergaderingen. Hij zorgt ervoor dat alle kerkenraadsleden op tijd de vergaderstukken hebben en maakt deel uit van die vergaderingen.

Hij zit ook in het dagelijks bestuur van de kerk, het moderamen. Voor de vergaderingen ervan maakt hij de agenda, bereidt werkzaamheden voor, neent deel aan de vergaderingen van het moderamen, werkt mee aan het maken van nieuw beleid en aan de (dagelijkse) uitvoering ervan.

Hij is aanspreekpunt, zowel voor kerkleden als voor buitenstaanders.

Informatie:
Coos de Ruiter; u kunt schrijven naar:
scriba@amstelkerk.net

Notulist

De notulen van de kerkenraadsvergaderingen worden gemaakt door de notulist, Coby de Jager

.